Материалы за Novembris 2009 года » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Материалы за Novembris 2009 года

    Pašnovērtēšanas mērķis ir studentu mācību procesa kvalitātes analīze un pilnveidošana.

    Ar RAI Rīkojumu izveidota pašnovērtēšanas darba grupa, kas darbojas atbilstībā ar Nolikums par akreditāciju  un augstākās izglītības standarta prasībām. Darba grupas vadītājs 1.prorektors.

    Grupas sastāvs: mācību programmu vadītāji, katedru, laboratoriju vadītāji, studentu padomes pašpārvaldes pārstāvji.

    Pašnovērtēšana tiek veikta katru gadu  sekojošos virzienos:

 • Mācību procesa organizācija
 • Kvalitātes procesa vadība
 • Studiju procesa saturs
 • Metodiskais nodrošinājums
 • Akadēmiskā personāla darbība un kvalitāte
 • Zinātniski-metodiskā un izdevniecības darbība  
 • Studentu studiju- materiālais nodrošinājums
 • Studentu anketēšanas rezultāti
 • Studentu pašpārvaldes darbība mācību procesā
 • Procesa finansiālais nodrošinājums
 • Darbība un rezultātu saikne ar ārvalstu augstskolām un uzņēmumiem     

Darba grupa iesniedz RAI Senātam pašnovērtējuma konstatējumu, secinājumus un priekšlikumus