Материалы за Marts 2015 года » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Материалы за Marts 2015 года
Diplomu izsniegšana Rīgā 

27. martā RAI konferenču zālē notika diplomu izsniegšanas ceremonija studiju programmās „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”, „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija”, kā arī „Gaisa transportsistēmu vadīšana„.
No visas sirds sveicam mūsu bakalaurus ar studiju beigām un gaidām maģistrantūrā!

Foto atskaite ...

Sadaļa: Jaunumi
Kursi Boeing 737-300/400/500 (CFM56) Category B1


 

Šī gada 23. martā sākās Type Training Boeing 737 Classic Category B1 kursi. Augstāk minētie kursi turpināsies līdz 24. aprīlim un tiek organizēti esošajiem gaisa kuģu tehniskās apkalpošanas speciālistiem, kā arī RAI labākajiem studentiem. Pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas tiks izsniegti apmācības un eksāmenu nokārtošanas sertifikāti Part 147 atbilstībā ar EASA Part-66.
Atbilstībā ar EASA (European Aviation Safety Agency) prasībām kvalitātes ...

Sadaļa: Jaunumi
Sertifikātu  izsniegšana RVU „Kazaeronavigacia” speciālistiem

 

Sveicam Kazahstānas speciālistus ar sekmīgu „GSV un angļu valodas kvalifikācijas paaugstināšanas kursu” pabeigšanu.

Vēlam panākumus profesionālajā darbībā un gaidām RAI maģistratūrā!

Sadaļa: Jaunumi
Lidojumu prakse ATC Flight Indoctrination Course
 

Pirmā studentu grupa, kas atbilstībā ar līgumu starp RVU „Kazaeronavigacia” un RAI apmācības kursā „ATCO Basic Training Course” ir sekmīgi pabeiguši lidojumu praksi RAI Floridas bāzē.
Studenti veica pilnu lidojumu prakses kursu, kas nākotnē palīdzēs labāk novērtēt un vadīt gaisa satiksmi. Mūsu studenti ieguva vērtīgo pieredzi sadarbībā ar lidojumu ekipāžām un citām aviācijas personāla kategorijām multinacionālā vidē. Bez tam apmācības laikā studenti nogi ...

Sadaļa: Jaunumi
Atklātā nodarbība  studiju priekšmetā „Elektrotehnika”
 

19. martā studiju virziena «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” notika publiska atklāta nodarbība priekšmetā „Elektrotehnika” divās studiju programmās: „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” – 42525 un „Gaisa transportsistēmu vadīšana” – 42525.
Atklāto nodarbību vadīja Mg. sc. ing. Ņina Šļenska un to apmeklēja RAI administrācija, pasniedzēji un studenti.
Pasākumu galvenais mērķis: nodarbību metodoloģija institūtā, kas sekmē izglītības kvalitātes tālāku uzlabošanu.

Sadaļa: Jaunumi
Diplomu izsniegšana Rīgā un filiālēs  

20. un 21. martā RAI filiālēs – Rēzeknē (20. martā plkst. 19.00) un Daugavpilī (21. martā plkst. 16.00) notiks diplomu izsniegšanas ceremonija bakalaura studiju programmā „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”.

27. martā RAI konferenču zālē plkst. 15.00 notiks diplomu izsniegšanas ceremonija studiju programmās „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”, „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija”, kā arī „Gaisa transportsistēmu vadīšana„ pilotu izlaiduma program. ...

Sadaļa: Jaunumi
Kursi skolēniem „Aktuālā profesija”

 

ŠĪ gada 24. martā startēs kursi skolēniem „Aktuālā profesija”!

RAI labākie pasniedzēji skolēniem pastāstīs par pieprasītākajām profesijām ar kuru palīdzību katrs varēs realizēt savu sapni un pat mainīt dzīvi! Kursu programma izstrādāti tā lai skolu un koledžu absolventi iekļautos studiju programmās ko piedāvā RAI un atrastu sevi vienā no profesijām! ...

Sadaļa: Jaunumi
Skolа 2015
 

No 27.februāra līdz 1.martam RAI sekmīgi piedalījās izstādē „Skola 2015”.

Pateicamies visiem mūsu stenda apmeklētājiem un gaidām Jūs Atvērto durvju dienā, kas notiks šī gada 14.martā plkst. 12.00.

Rīgas Aeronavigācijas institūts izsaka pateicību izstādes organizatoriem un dalībniekiem! ...
Sadaļa: Jaunumi
Atvērto durvju diena  

2015.gada 14. martā Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks ATVĒRTO DURVJU DIENA. Tikšanās ar institūta pārstāvjiem notiks plkst. 12.00. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus saistītus ar uzņemšanu un studijām ,kā arī piedalīties iepazīšanās ekskursijā pa institu ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums