Материалы за Decembris 2015 года » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

AIC. ESF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Материалы за Decembris 2015 года

Оrganizatoriskā - metodiskā sanāksme


2015. gada 19. decembrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) izglītības kvalitātes paaugstināšanas ietvaros notika organizatoriski metodiskā sanāksme, kurā dalību ņēma Rēzeknes un Daugavpils filiāļu pārstāvji un 1., 2., 3., un 4. kursa studenti.
Pasākuma ietvaros notika tikšanās ar RAI vadību un pārstāvjiem, prezentētas institūta iespējas, pārrunātas mūsdienu apmācības metodes, kā arī notika pieredzes apmaiņa starp RAI un filiāļu pasniedzējiem.

Sadaļa: Jaunumi

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma Elektronisko iekārtu apkalpošana”
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas speciālists (ar 2 specializācijām)
1.specializācija  – ražošanas un sadzīves elektronisko iekārtu apkalpošana;
2.specializācija. – lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana;

Studiju ilgums: 3 gadi (nepilns laiks, klātiene), 3,5 gadi (nepilns laiks, neklātiene)
Studiju maksa: 1400 € (pilns laiks), 1150 € (nepilns laiks), 7400* € (nepilns laiks)
* - iespēja saņemt profesionālo sertifikātu ATSEP (Air trafic safety electronic personel).

Akreditācijas termiņš: 2021.g. 14.maijs Akreditācijas lapa Nr.344
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē un atveidoju ...

Sadaļa: Studijas » Elektronika

Profesionālā bakalaura studiju programma “Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija:  Transporta uzņēmuma vadītājs
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 1560 € (pilns laiks), 1200 € (nepilns laiks), 820 € (filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.263
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas transporta uzņēmuma organizēšanas ...

Otrā līmeņa profesonālās  augstākās izglītības programma “Starptautisko pārvadājumu organizācija”
Iegūstamā kvalifikācija : Ekonomists transporta organizēšanā
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 1560 € (pilns laiks), 1200 € (nepilns laiks), 820 € (filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.263
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas transporta ražošanas, transporta sismu ...

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Gaisa transporta kustības vadība"
Iegūstamā kvalifikācija : Gaisa satiksmes vadības inženieris
Studiju ilgums: 4,5 gadi (nepilns laiks, klātiene), 3,5 gadi* (nepilns laiks, neklātiene)
Studiju maksa: 7770 € (pilns laiks), 1750 EUR*
 * - Studiju ilgums un maksa reflektantiem ar esošu gaisa satiksmes vadības licenci

Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.263
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas gaisa kustības vadības teorijā un to organizēšanas ...

Profesionālā maģistra studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana"
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija:   
Transporta uzņēmuma vadītājs
Studiju ilgums: 2 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 1280 € (nepilns laiks), 1160 (RAI absolventiem), 1130 (filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī),960 (RAI absolventiem filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.263
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas transporta uzņēmuma analīzes metodēs ...

Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa transportsistēmu vadīšana"
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalara grāds aviācijā
Kvalifikācija:    
Gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 2600* € (pilns un nepilns laiks)
* - maksa par pilota licenču (PPL un ATPL) iegūšanu tiek atrunāta līgumā atsevišķi
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas un iest ...

Sadaļa: Studijas » Mehānika

Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds aviācijā
Kvalifikācija:     
Inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā*
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 2600  € (pilns laiks), 2400 (nepilns laiks)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas un iest ...

Sadaļa: Studijas » Mehānika

Profesionālā maģistra studiju programma "Transportsistēmu vadīšana"
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās
Kvalifikācija:    
Transportsistēmu vadīšanas inženieris
Studiju ilgums: 2 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 1280 € (nepilns laiks), 1160 (RAI absolventiem)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas transportsistēmu vadīšanas ...

Sadaļa: Studijas » Mehānika

Profesionālā bakalaura studiju programma Elektronisko iekārtu apkalpošana”
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris (ar 2 specializācijām)
1.specializācija  – elektronisko iekārtu apkalpošana;
2.specializācija. – lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana;

Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks, klātiene), 4,5 gadi (nepilns laiks, neklātiene)
Studiju maksa: 1600 € (pilns laiks), 1750 € (nepilns laiks), 1750* € (nepilns laiks)
* - ar pieredzi lidostu radio elektronisko iekārtu ekspluatācijā un/ vai profesionālo sertifikātu.

Akreditācijas termiņš: 2021.g. 14.maijs Akreditācijas lapa Nr.344
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē un atveidoju ...

Sadaļa: Studijas » Elektronika