Prorektorats » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Par RAI » Vacance » Prorektorats

Rīgas Aeronavigācijas institūts izsludina atklātu konkursu uz docenta un lektora akadēmiskajiem amatiem šādos studiju virzienos:
1. Transporta pakalpojumi;
2. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne;
3. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības.

Pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas (līdz 2017.gada 15.decembrim) ir jāiesniedz RAI sekretariāta vadītājai (e-pasts: rai.lv@ml.lv; tālr.+371-67677831) šādi dokumenti:
1. Pieteikums par dalību konkursā;
2. Dokumentu kopijas, kas apliecina zinātnisko vai akadēmisko grādu, vai arī profesionālās darbības nepieciešamo pieredzi;
3. Dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
4. Pēdējos sešos gados publicēto publikāciju saraksts.

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus pretendents var iesniegt:
1) ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā;
2) nosūtot elektroniski pa augstāk norādīto e-pastu;
3) nosūtot pa pastu.