Kontakti » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

AIC. ESF Projekts

ESF Projekts. Rezultāti

EAD - RAI

Sertifikāts

     

  Kontakti. Rekvizīti
     

 

         
  Kontaktinformācija:
Mežkalnu 9, Rīga, Latvija, LV-1058
Tālr./fakss +371 67 677 831

Тел. +371 67 629 084 (diennakti)Parādit palielinātu karti
  Daugavpils
Kandavas iela 17, tālr. +371 29 848 378
  
 
         

 

Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai

Versija drukai (formats PDF)

Norēķinu konti maksājumiem Latvijas teritorijā un Eirozonā
Saņēmējs:
AS RIGAS AERONAVIGACIJAS INSTITUTS
Mezkalna iela 9, Riga, LV-1058
Reg Nr.: LV40003083288
AS RIETUMU BANKA
Konts:
LV57 RTMB 0000 0048 01721
Kods:
RTMB LV2X
PĀRSKAITĪJUMĀ JĀNORĀDA:
Studenta (par kuru tiek veikts maksājums) vārds, uzvārds un personas kods, par ko tiek veikts maksājums (studiju maksa, par eksāmenu, par dokumentu noformēšanu, utt.)
AS SWEDBANK
Konts:
LV34 HABA 0551 0114 97106
Kods:
HABALV22

 

Informācija ārzemju studentiem par starptautiskajiem maksājumiem ārpus Eirozonas
Apmaksai EUR:
KORESPONDENTBANKA: DEUTSCHE BANK AG, FRANKURT / MAIN, GERMANY PĀRSKAITĪJUMĀ JĀNORĀDA:
Studenta (par kuru tiek veikts maksājums) vārds, uzvārds un personas kods, par ko tiek veikts maksājums (studiju maksa, par eksāmenu, par dokumentu noformēšanu, utt.)
S.W.I.F.T.: DEUT DE FF
KORESPONDENTKONTS: EUR 100 9475575 10
SAŅĒMĒJA BANKA: RIETUMU BANKA, RIGA, LATVIA
S.W.I.F.T.: RTMB LV2X
KONTS: LV 57 RTMB 0000 0048 01721
SAŅĒMĒJS: RIGAS AERONAVIGACIJAS INSTITUTS
REG. Nr. 40003083288 MEZKALNA STREET 9, RIGA, LATVIA
Apmaksai USD:
KORESPONDENTBANKA: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, New York PĀRSKAITĪJUMĀ JĀNORĀDA:
Studenta (par kuru tiek veikts maksājums) vārds, uzvārds un personas kods, par ko tiek veikts maksājums (studiju maksa, par eksāmenu, par dokumentu noformēšanu, utt.)
S.W.I.F.T.: BKTR US 33
KORESPONDENTKONTS: USD 04-453-955
SAŅĒMĒJA BANKA: RIETUMU BANKA, RIGA, LATVIA
S.W.I.F.T.: RTMB LV2X
KONTS: LV 57 RTMB 0000 0048 01721
SAŅĒMĒJS: RIGAS AERONAVIGACIJAS INSTITUTS
REG. Nr. 40003083288 MEZKALNA STREET 9, RIGA, LATVIA

Versija drukai (formats PDF)