ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Jaunumi » ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

 

ESF projekts "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"

Rīgas Aeronavigācijas institūts ir sekmīgi noslēdzis dalību Eiropas Sociālā fonda pilotprojektā "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei".
Pilotprojekta ietvaros tika izvērtēts un akreditēts RAI studiju virziens "Transporta pakalpojumi" ar šādām studiju programmām:
1. Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa satiksmes vadība";
2. Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu loģistika";
3. Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība";
4. Profesionālā maģistra studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība"
Vērtēšanu veica starptautiskie eksperti no Itālijas, Čehijas un Latvijas. Eksperti ļoti augsti novērtēja visas studiju virziena programmas, īpaši uzsverot moderno studiju materiālo bāzi un augstskolas labo sadarbību ar darba devējiem.
No kopējā vērtējuma visaugstākais vērtējums "Teicami” tika iegūts 21% gadījumu, vērtējums "Labi" – 70%, bet "Apmierinoši" – 9%.
Pamatojoties uz ekspertu vērtējuma rezultātiem, Studiju akreditācijas komisijas 2017.gada 8.maijā pieņemtais lēmums bija vienprātīgs – akreditēt RAI studiju virzienu “Transporta pakalpojumi” uz 6 gadiem.

         
  ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”   ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”