ADMINISTRATĪVI METODISKĀ SANĀKSME » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Jaunumi » ADMINISTRATĪVI METODISKĀ SANĀKSME

RAI 2017/18. STUDIJU GADA
ADMINISTRATĪVI METODISKĀ SANĀKSME

Reģistrācija un furšete 13.15
Sanāksme: 08.09.2017.g. no 14.00 līdz 16.00
Sanāksmes vieta: 102 B auditorija, RAI, Mežkalna 9, Rīgā
Sapulces vadītāja: Inese Kreituse

DARBA PLĀNS

  14:00   Administratīvi metodiskās sanāksmes atklāšanā Mārketinga direktore I.Kreituse
  14:00-14:15   Studiju virziena “Transporta pakalpojumi” pilot akreditācijās rezultāti Rektors A.Melnis
  14:15-14:35   Protektorāta uzdevumi studiju procesa kvalitātes uzlabošanai Senāta priekšsēdētājs/ Studiju prorektors D.Ulanovs
  14:35-14:50   Mācību procesa attīstības virzieni IVF Dekāns/Programmu direktors I.Blumbergs
  14:50-15:05   RAI Mācību centra loma speciālistu sagatavošanā RAI mācību centra direktors I.Petuhovs
  15:05-15:15   Veidi, kā aktivizēt studentu piesaisti Mārketinga direktore I.Kreituse
  15:15-15:35   Iepriekšējā studiju gada rezultāti, RAI attīstība un plāni 2017./2018.studiju gadam. Konventa priekšsēdētājs/ AS RAI Viceprezidents M. Karoļs
  15:35-16:00   Diskusija  
P.S. Struktūru vadītājiem nodrošināt visu darbinieku klātbūtni
Administrācija, Rektorāts