RAI » Lapa 10

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI

RVU „Kazaeronavigatsia„ ģenerāldirektora vietnieka vizīte RAI

 

No 7. līdz 9. jūlijam Rīgas Aeronavigācijas institūtu apmeklēja RVU „Kazaeronavigatsiia” ģenerāldirektora pirmais vietnieks F.Bogdashkin.
Vizītes laikā puses apsprieda savstarpējas sadarbības, mācību procesa, administrēšanas un materiāli tehniskas bāzes jautājumus. Tikšanās laikā F.Bogdashkin tikās ar Kazaeronavigatsia studentiem, kas pašlaik studē RAI.
Sarunu gaitā tika iezīmētas abu interesējošo pušu turpmākās attīstības ...

Sadaļa: Jaunumi

Type Training Boeing 737 sertifikātu izsniegšana RAI absolventiem

 

Šā gada pavasarī RAI Mācību centra ietvaros tika realizēts kurss Type Training Boeing 737 Classic Category B1, kurā dalību kursa apguvē ņēma gan airBaltic inženiertehniskie darbinieki, gan studiju programmas „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” izlaiduma kursa studenti. Studenti, kas diplomprojektu aizstāvēja ar labākiem rezultātiem 26. jūnijā saņēma sertifikātus, kas sniedz ...

Sadaļa: Jaunumi

Praktiskais seminārs  kopā ar RVU „Kazaeronmavigatsia”

 

Šī gada 19. jūnijā Almati pilsētā tika rīkots praktiskais seminārs „Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju civilās aviācijas profesionālā personāla sagatavošanas aktuālie jautājumi”.

Semināra organizētājs RVU „Kazaeronavigatsia” profesionālās sagatavošanas centrs, semināra dalībnieka - partnera lomā uzstājās ilggadējais RVU „Kazaeronavigatsia” speciālistu sagatavošanas sadarbības partneris Rīgas Aeronavigācijas instits ...

Sadaļa: Jaunumi

Diplomu izsniegšana 2015

 

Sveicam studentus ar Diplomdarbu, Bakalaura darbu un Maģistra darbu sekmīgu aizstāvēšanu!
19. jūnijā Rīgas Aeronavigācijas institūta konferenču zālē plkst. 14.30 notiks diplomu izsniegšanas svinīgā ceremonija studiju programmās „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”, „Starptautisko pārvadājumu organizācija”, „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” un „Elektronisko iekārtu apkalpošana”.

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu ...

Sadaļa: Jaunumi

RVU “Kazaeronavigatsia” vadības vizīte

 

Laika periodā no 9 līdz 10 jūnijam Rīgas Aeronavigācijas institūtu apmeklēja RVU “Kazaeronavigatsia” Ģenerāldirektors, Azats Bekturovs, un viņa kolēģis, Konstantins Majorovs.
Tikšanās laikā no institūta puses piedalījās RAI prezidents – Ivans Kuznecovs, viceprezidents – Mihails Karoļs, Mācību centra direktors – Ibrahims Arandas, un Ārējo sakaru menedžere – Asnata Venckava

Vizītes laikā viesi iepazinās ar RAI mācību bāzi un projektiem, apsprieda turpmākās sadarbības perspektīvas, kā arī tikās ar studentiem no ...

Sadaļa: Jaunumi

Sertifikātu izsniegšana RVU „Kazaeronavigacija” speciālistiem

 

5. jūnijā noslēdzās Gaisa transporta kustības vadīšanas bāzes sagatavošanas kurss (Basic ATC training course).

Apsveicam dalībniekus ar sekmīgu kursa beigšanu un gaidām RAI, augstākas izglītības iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos!

Sadaļa: Jaunumi

PPL licences saņemšana Pelican Flight Training skolā

 

Apsveicam programmas „Gaisa transportsistēmu vadīšana” studentu Karenu Cvetanoviču ar privātpilota licences (PPL) saņemšanu!

Vēlam sasniegt iecerētos mērķus!

Sadaļa: Jaunumi

Helikoptera MI-2 iegāde

 

29. maijā Rīgas Aeronavigācijas Institūts iegādājas helikopteru MI-2. Lidaparāts tiks izmantots praktiskajiem un laboratorijas darbiem Mehānikas virzienā, “Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas” programmā.
Drīz studentu pašpārvalde sāks helikoptera atjaunošanas un vizuālas noformēšanas darbus.

Sadaļa: Jaunumi

Vizīte uz Ventspils augstskolu

 

29. maijā Rīgas Aeronavigācijas institūta vadība apmeklēja Ventspils Augstskolu un tikās ar rektoru Gitu Rēvaldi, mācību prorektoru Kārli Krēsliņu un inženierzinātņu doktoru Aigaru Krauzi. Vizītes mērķis bija sadarbības līguma parakstīšana sekojošās jomās: elektronikas speciālistu sagatavošana, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, studentu un pasniedzēju apmaiņa.
Vizītes laikā tika organizēta iepazīšanas ...

Sadaļa: Jaunumi
Kursa „Aktuālā profesija” nobeigums

 

29. aprīlī notika kursa „Aktuālā profesija” noslēguma nodarbība. Kursa klausītāji kopā ar avio mehānikas studentiem devās ekskursijā uz lidostu un piedalījās seminārā. Pēc kursa beigšanas katrs dalībnieks saņēma sertifikātu, kas sniedz priekšrocības stājoties RAI.

Paldies kursa dalībniekiem un līdz tikšanai uzņemšanas komisijā!

Atgādinām, ka pieraksts uz kursiem jaunajā mācību gadā jau ...

Sadaļa: Jaunumi