RAI » Lapa 16

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI
Noslēgusies starptautiskā zinātniskā konference ”INŽENIERZINĀTNE UN TRANSPORTA PAKALPOJUMI – 2014”  

 No 2014. gada 24. līdz 25. jūlijam Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) norisinājās starptautiskā zinātniskā konference "Inženierzinātne un transporta pakalpojumi – 2014".

 Konference tika prezentēti vairāk kā 20 saturiski daudzveidīgi ziņojumi – gan par transporta drošību, gan izglītību aviācijā, gan ekonomikas, vadības un inženierzinātņu problemātiku. ...

Sadaļa: Jaunumi

Starptautiskā zinātniskā konference "Inženierzinātne un transporta pakalpojumi – 2014" norisināsies Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) no 2014. gada 24. līdz 25. jūlijam.
Konferences programma ietvers ziņojumus par dažādu transporta veidu aktuālajām problēmām un novitātēm, kā arī diskusiju par inženierzinātņu, vadības, organizācijas aspektiem un citām ar transporta pakalpojumiem saistītām tēmām.
Konferences plenārsēde notiks RAI konferenču zālē (100B), reģistrācija konferencei - no 9:30, konferences plenārsēde - 10:00.
Konferences programma

Sadaļa: Jaunumi

Erasmus mobilitātes ietvaros no 16/06/2014 līdz 26/06/2014 vienpadsmit dienu vizītē Polijā, Belastokas Tehnoloģiju universitātē viesojās RAI pasniedzēji ing. sc. Dr. I.Blumbergs un ing. sc. Dr. I. Arandas. Belostokas Tehnoloģiju universitātē mācās nepilni 14 tūkstoši studentu un mehānikas fakultāte ir viena no labākajām Polijas reitingu sistēmā. Šī bija pirmā akadēmiskā personāla vizīte Erasmus mobilitātes ietvaros šajā universitātē un vizīte kopumā norisinājās ļoti veiksmīgi. Kā jau savlaicīgi tika ieplānots, notika tikšanās ar universitātes mehānikas fakultātes dekānu, vice dekānu, profesoriem, asociētiem profesoriem, doktorantūras un maģistratūras studentiem. ...

Sadaļa: Jaunumi
Diplomu izsniegšana–2014  

2014. gada 20. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Aeronavigācijas Institūtā konferenču zālē notiks diplomu izsniegšanas svinīgā ceremonija studiju virzienu „Transporta pakalpojumi” un „Mehānika”, bakalaura un maģistra programmu absolventiem.

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu pašpārvalde sveic absolventus!

Aicinām visus interesentus!

Sadaļa: Jaunumi

2014. gada 24 un 25 jūlijā Rīgas Aeronavigācijas institūts rīko kārtējo STARPTAUTISKO ZINĀTNISKO KONFERENCI „INŽENIERZINĀTNE UN TRANSPORTA PAKALPOJUMI - 2014".

Konferences "Inženierzinātne un transporta pakalpojumi – 2014" programma ietvers ziņojumus par dažādu transporta veidu aktuālajām problēmām un novitātēm, kā arī diskusiju par inženierzinātņu, vadības, organizācijas aspektiem un citām ar transporta pakalpojumiem saistītām tēmām.

Sadaļa: Studijas » Konferences

Sveicam Sandiju Zēverte-Rivžu ar doktora disertācijas sekmīgu aizstāvēšanu

Rīgas Aeronavigācijas Institūts sveic sudiju virziena „Transporta pakalpojumi” direktori Sandiju Zēverte-Rivžu ar ekonomikas zinātņu doktora grāda sekmīgu aizstāvēšanu!
Novēlam radošu panākumu turpmākajā zinātniskajā darbībā!

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu pašpārvalde!

Sadaļa: Jaunumi

No 2014. gada 22. aprīļa līdz 25. aprīlim Rīgas Aeronavigācijas institūta viceprezidents, Konventa priekšsēdētājs Mihails Karoļs vizītes laikā notika pārrunas ar Kazahstānas Republikas Transporta un komunikāciju Ministrijas vadību un Civilās Aviācijas Akadēmiju (Almati).

Sadaļa: Jaunumi
RVU "Kazaeronavigatsia" izpilddirektora vizīte

 

2014. gada 31. Martā Rīgas Aeronavigācijas Institūtu ar vizīti apmeklēja RVU „Kazaeronavigatsia” izpilddirektors Alzhapar Saretbayev un profesionālās sagatavošanas nodaļas (PSN) RVU „Kazaeronavigatsia” vadošais speciālists Bahtiyar Yusupov. Vizītes laikā tika apspriesti sadarbības jautājumi aeronavigācijas speciālistu apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas jomā. Rīgas Aeronavigācijas Institūtu pārstāvēja Konventa priekšsēdētājs, valdes loceklis Mihails Karoļs.

Sadaļa: Jaunumi
Sadarbības līgums

 

2014. gada 25. martā tika noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas Aeronavigācijas Institūtu (RAI) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā A/S „Latvijas Gaisa satiksme” (LGS). Līgums ietver sadarbību aeronavigācijas speciālistu sagatavošanas, RAI studentu prakses nodrošināšanas, kopīgu projektu realizācijas, programmu izstrādes un citos jautājumos.

Sadaļa: Jaunumi
Diplomu izsniegšana - 2014

 

2014. gada 28. martā Rīgas Aeronavigācijas Institūtā notika diplomu izsniegšanas svinīgā ceremonija „Transporta pakalpojumi” studiju virziena absolventiem.

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu pašpārvalde sveic absolventus!

Sadaļa: Jaunumi