RAI » Lapa 3

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI

RAI 2017/18. STUDIJU GADA
ADMINISTRATĪVI METODISKĀ SANĀKSME

Reģistrācija un furšete 13.15
Sanāksme: 08.09.2017.g. no 14.00 līdz 16.00
Sanāksmes vieta: 102 B auditorija, RAI, Mežkalna 9, Rīgā
Sapulces vadītāja: Inese Kreituse

DARBA PLĀNS ...

Sadaļa: Jaunumi

RAI students Karen Cvetanovič sekmīgi pabeidza komerciāla pilota pilnu kursu, ieskaitot tādus reitingus un programmas, kā PPL, CPL, ATPL, IR, MEP.
Karen Cvetanovič izturēja visus nepieciešamos pārbaudījumus un nokārtoja testus, lai iegūtu komerciāla pilota licenci. Nākamais solis veiksmīgai karjerai ir augstākās izglītības diploma saņemšana specialitātē "Gaisa transportsistēmu vadīšana".
Apsveicam Karenu ar sekmīgu programmas apguvi!

Sadaļa: Jaunumi
EXPO 2017

 

Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) kopā ar Latvijas lielākajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem piedalījās starptautiskajā izstādē "World Expo 2017" Astanā Kazahstānā.
Rīgas Aeronavigācijas institūta delegāciju izstādē pārstāvēja ārējo sakaru vadītāja Asnāte Venckava.
RAI "Izglītības nedēļas" ievaros sniedza pilnu iespēju sarakstu kā iegūt augstāko izglītību, profesionālās licences un sertifikātus aviācijas, transporta un loģistikas jomā. Izstādes apmeklētāji un viesi izrādīja lielu interesi par Rīgas Aeronavigācijas institūtu. RAI stendu izstādes laikā apmeklēja Latvijas vēstnieks Kazahstānā Jurijs Pogrebņaks ...

Sadaļa: Jaunumi

 

ESF projekts "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"

Rīgas Aeronavigācijas institūts ir sekmīgi noslēdzis dalību Eiropas Sociālā fonda pilotprojektā "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei".
Pilotprojekta ietvaros tika izvērtēts un akreditēts RAI studiju virziens "Transporta pakalpojumi" ar šādām studiju programmām:
1. Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa satiksmes vadība";
2. Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu loģistika";
3. Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība";
4. Profesionālā maģistra studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība"
Vērtēšanu veica starptautiskie eksperti no Itālijas, Čehijas un Latvijas. Eksperti ļoti augsti novērtēja visas studiju ...

Sadaļa: Jaunumi
Vasaras izlaidums 2017  

22. jūnijā RAI konferenču zālē notika diplomu izsniegšanas ceremonija:

Profesionālā bakalaura studiju programmās:
"Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana"
"Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā:
"Starptautisko pārvadājumu organizācija"

Profesionālā maģistra studiju programmās:
"Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana"
"Transportsistēmu vadīšana"

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā:
"Elektronisko iekārtu apkalpošana".

No visas sirds sveicam mūsu absolventus ar studiju beigām un novēlām panākumus karje ... 
Sadaļa: Jaunumi

Šī gada 20.jūnijā LGS notika nodarbības RAI studiju programmas "Elektronisko iekārtu apkalpošana" studentiem. Nodarbību laikā studentiem bija iespēja iepazīsties ar radio radara "Thales" tehniskajām specifikācijām un funkcijām.

Sadaļa: Jaunumi 

Starptautiskās izstādes EXPO 2017 ietvaros Astanā notiek Izglītības un zinātnes nedēļa, kurā piedalās arī Rīgas Aeronavigācijas institūts, šīs nedēļas laikā iepazīstināsim izstādēs viesus ar mūsu institūtu, kā arī sadarbības iespējām aviācijās un transporta jomās.

Sadaļa: Jaunumi

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

 Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

2017.gada 8. maijā Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par Rīgas Aeronavigācijas institūta studiju virzienu "Transports un pakalpojumi". Studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.

Sadaļa: Jaunumi

RAI piedalīšanās izstādē „Izglītības iespējas 2017”

 

13 maijā Rīgas aeronavigācijas institūts piedalījās izstāde "Izglītības iespējas 2017" Daugavpilī, kura notika viesnīcā Park Hotel "Latgole".
Apmeklētājam bija iespēja iepazīties ar RAI piedāvātām studiju programmām un izglītības iespējām Daugavpilī, Rīgā un Rēzeknē.
Visiem, kam nebija iespējas apmeklēt izstādi, bet ir interese par RAI studiju programmām, laipni aicināti apmeklēt Informācijas dienu 10. jūnijā plkst.11:00 RAI telpās Rīgā, vai iegūt vairāk informācijas RAI Daugavpils filiālē.pa telefonu +371 29848378

Sadaļa: Jaunumi

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta RAI finansiālās darbības novērtējums

 

Rīgas Aeronavigācijas institūts ar tā rīcībā esošo solīdu reģistrēto kapitālu darbojas izglītības un zinātnes jomā, savlaicīgi un pilnā apjomā veic nodokļu saistību izpildi.

LR Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule savā vēstulē no 01.05.2017. izteica pateicību Rīgas Aeronavigācijas Institūtam par apzinīgu un priekšzīmīgu tiesisko aktu izpildi. Pateicībā par godprātīgu darbu tekošajā gadā RAI netiks veikti nodokļu kontroles pasākumi. 

Sadaļa: Jaunumi