RAI » Lapa 4

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

AIC. ESF Projekts

ESF Projekts. Rezultāti

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI

Informatīvā sapulce topošajiem pilotiem!

 

Šī gada 11.oktobrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks informatīvā sapulce topošajiem pilotiem. Sapulces laikā jums tiks pastāstīts par soļiem, kurus nepieciešams veikt lai varētu saņemt pilota licenzi. Sapulces laikā jums būs iespēja uzdot savus jautājumus par visu šo nepieciešamo soļu realizēšanu. Tiek aicināti studiju programmas GTsV studenti, citu augstskolu studenti un visas ieinteresētās personas.
Norises vieta un laiks: Rīgas Aeronavigācijas institūts, 312 B telpa, plkst. 13:00.

Sadaļa: Jaunumi

Profesionālās pilnveides izglītības kursi


Rīgas Aeronavigācijas institūts piedāvā Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētu (licence Nr. P-13559- pielikumā) pamatlīmeņa, jeb 60 stundu Darba aizsardzības speciālistu apmācības programmu. Mācību laikā klausītāji iegūs zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Līdz ar to minētās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā. Pēc sekmīgas programmas apgūšanas studējošie saņems noteikta parauga ...

Sadaļa: Jaunumi

Sertifikātu izsniegšana  GSV speciālistiem

Rīgas Aeronavigācijas institūts veiksmīgi uzsāka rudens - ziemas sezonas kvalifikācijas paaugstināšanas kursu ciklu. Apmācības periodā tiks realizēti kvalifikācijas paaugstināšanas kursi gaisa satiksmes dispečeriem (ATC), Elektronisko iekārtu apkalpošanas speciālistiem, kuri nodrošina gaisa satiksmes drošību (ATSEP).
Kursu mērķis sniegt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī informēt par jaunākajām norisēm un tendencēm darbības jomās. Visi mācību kursi ietver sevī lingvistisko ...

Sadaļa: Jaunumi

Belastokas tehniskas universitātes pārstāvju vizīte

Šī gada 8.septembrī RAI ERASMUS + programmas ietvaros apmeklēja Belastokas tehniskās universitātes pasniedzēji: docents Andzej Łukaszewicz un docents Wojciech Tarasiuk, lai novadītu atklātas lekcijas par tēmām “Dronu inovatīvais dizains un praktiskā pieeja CAx sistēmām".
Dekanāta un administrācijas līmenī notika darba sanāksme, kurā tika apspriesti ...

Sadaļa: Jaunumi

Jaunais studiju gads sācies
Šā gada 6.septembrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notika jaunā 2016./2017. akadēmiskā gada atklāšanas svinīgā ceremonija. Ceremonijā piedalījās RAI akadēmiskais personāls un studenti, ieskaitot jaunuzņemtos 1.kursa studentus. Svinīgo ceremoniju atklāja RAI Konventa priekšsēdētājs Mihails Karoļs un RAI rektors Anatolijs Melnis, kuri apsveica studentus ar Jauno studiju gadu.
Svinīgajā ceremonijā ar RAI krūšu nozīmītēm un pateicības rakstiem tika apbalvoti studējošie, kuri iepriekšējā gadā bija sasnieguši izcilus rezultātus mācībās un akvi ...

Sadaļa: Jaunumi

Rīgas Aeronavigācijas institūts sveic jaunos kolēģus vadības komandā.
No š.g. 13. jūnija par studiju virziena "Transporta pakalpojumi" programmu "Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana", "Starptautisko pārvadājumu organizācija", "Gaisa transporta kustības vadība" direktoru kļuva sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē Aleksandrs Skvorcovs.
2.augustā inženierzinātņu doktors Igors Petuhovs stājās Mācību centrā direktora amatā.

Sadaļa: Jaunumi

Sākot ar 2016.gada 5.oktobri, Rīgas Aeronavigācijas institūts piedāvā Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētu (licence Nr. P-13559- pielikumā) pamatlīmeņa jeb 60 stundu Darba aizsardzības speciālistu apmācību programmu.
Pamatlīmeņa jeb 60.stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. ...

Sadaļa: Jaunumi

Elektronisko iekārtu apkalpošana


Rīgas Aeronavigācijas institūta akreditētājā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" ir licencēta jauna profesionālā bakalaura studiju programma "Elektronisko iekārtu apkalpošana". Tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds un elektronikas inženiera kvalifikācija. Studiju ilgums 4 gadi. Studiju programmas apjoms 160 KP. Pilna un nepilna laika studijas.
Studiju specializācijas:
• Sadzīves un ražošanas elektronisko iekārtu apkalpošana (automobiļu elektronika, ofisa tehnika, mobilās un satelītu sakaru sistēmas, signalizācijas sistēmas, audio tehnika.TV un video tehnika);
• Lidostu virszemes elektronisko iekārtu apkalpošana ...

Sadaļa: Jaunumi

Veiksmīgi noslēdzas pavasara-vasaras sezonas kvalifikācijas kursi!


2016.gada 29. jūlijā Rīgas Aeronavigācijas institūts veiksmīgi īstenoja plānotos sezonas pavasara-vasaras kvalifikācijas paaugstināšanas kursu pirmo daļu.
Šajā laika periodā esam nodrošinājuši apmācības dažādās profesionālās jomās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus daudzām speciālistu grupām. Tā piemēram, Elektronisko iekārtu apkalpošanas speciālistiem, kuri nodrošina gaisa satiksmes drošību (ATSEP), gaisa satiksmes dispečeriem (ATC), AIS speciālistiem un kvalitātes vadības ekspertiem.
Dalībnieki pārsja ...

Sadaļa: Jaunumi

IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference


 No 2016. gada 30 jūnijā. Līdz 1. jūlijam Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) norisinājās starptautiskā zinātniskā konference "Transporta sistēmas, loģistika un inženierija-2016".
Konferencē tika prezentēti vairāk kā 35 saturiski daudzveidīgi ziņojumi par lidojumu drošību, gan izglītību aviācijā, gan ekonomikas, mārketinga un inženierzinātņu problemātiku.
Starptautisko konferenci atklāja RAI Rektors Anatolijs Melnis. Ar apsveikuma uzrunu uzstājās Satiksmes Ministrijas Aviācijas departamenta direktors Arnis Muižnieks, ”Kazaeronavigatsia” ģenerāldirektora pirmais vietnieks Faats Bogdaškins, LR Seima deputāts, atvaļinātais brigādes ģenerālis, profesors Kārlis Krēsliņš un Latvijas Aviācijas Asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars.
Konferences programma tika iekļautas trīs paralēlās sekcijas ...

Sadaļa: Jaunumi