RAI » Lapa 6

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI

Studentu zinātniski praktiskā konference


2016. gada 10. maijā Rīgas Aeronavigācijas institūtā notika studentu zinātniski praktiskā konference "Starptautiskie transporta pakalpojumi: organizācija, vadība un tehnoloģijas".
Konferences atklāšanas plenārsēdē uzstājās RAI rektors A. Melnis, prorektors D. Ulanovs, Mācību centra direktors I. Arandas, inženiertehniskās un vadības fakultātes dekāns I. Blumbergs un attīstības un nepilna laika studiju prorektore N. Sidenko.
Konferences trijās darba sekcijās tika nolasīti un apspriesti studentu ziņojumi par aktuālām problēmām un tendencēm starptautisko transporta ...

Sadaļa: Jaunumi

Diplomu izsniegšana 2016

 

Šī gada 24. martā Rīgas aeronavigācijas institūtā (RAI) notika svinīgā ceremonija un diploma izsniegšana sekojošās studiju programmās: Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana, Gaisa transportsistēmu vadīšana, Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija un Gaisa transporta kustības vadība.
Savukārt nedēļu iepriekš 19. un 20. martā diplomu pasniegšana notika RAI filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī.
Latvijas darba tirgus saņēma tādus profesionāļus kā gaisa ...

Sadaļa: Jaunumi
RAI ārzemju studenti gatavojas kārtējai eksāmenu sesijai
 

Rīgas Aeronavigācijas institūtā ārzemju studentu studiju procesā īpaša vērība tiek veltīta praktisko iemaņu iegūšanai.

Attēlā studiju programmas "Elektronisko iekārtu apkalpošana" 1.kursa studenti Bauyrzhanova Almagul, Sadykbekov Adlet Zharbolov Asset praktisko nodarbību laikā.

Pēc studiju beigšanas un augstākās izglītības diplomu saņemšanas viņi strādās Kazahstānas Republikas lidostās.

Sadaļa: Jaunumi
Diplomu izsniegšana–2016  

SVEICAM STUDENTUS AR SEKMĪGU STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANU!
24.MARTĀ PLKST. 13:00 RAI KONFERENČU ZĀLĒ NOTIKS DIPLOMU IZSNIEGŠANAS SVINĪGĀ CEREMONIJA.
Diplomus izsniegs studiju programmās:
Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana
Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija
Gaisa transportsistēmu vadīšana
Gaisa transporta kustības vadība

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu pašpārvalde sveic absolventus!

Ielūdzam pasniedzējus un sveicējus pievienoties izlaiduma svinīgajai ceremonijai!

Sadaļa: Jaunumi

Dalība izstādē „Skola 2016”


No 26. līdz 28. februārim Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) piedalījās gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā izstādē „Skola 2016”, kas norisinājās Rīgā, izstāžu kompleksā „Ķīpsala”.
Izstādes laikā apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar RAI studiju virzieniem, studiju programmām, uzņemšanas nosacījumiem un studiju aktivitātēm, saņemt informāciju par studiju/ studējošo kredītiem, atvērto durvju dienām ...

Sadaļa: Jaunumi 

No 26. februāra līdz 28. februāra Rīgas Aeronavigācijas institūts ņems dalību izglītības izstādē Skola 2016, kas notiks Rīga, izstāžu kompleksā „Ķīpsala”. RAI ekspozīcija numurs C-14.
Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar RAI studentiem, uzdot ar iestāšanos, apmācībām un studentu dzīvi saistītos jautājumus.
Ielūdzam skolēnus un vecākus, studentus kā arī pasniedzējus piedalīties izstādē un apmeklēt Rīgas Aeronavigācijas institūta stendu ...

Sadaļa: Jaunumi

Latvijas Studentu apvienības (LSA) gada balvu pasniegšanas ceremonija


Šī gada 5.februārī tika atzīmēta Latvijas Studentu apvienības (LSA) gada balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tika noteikti Latvijas studentu pārstāvniecības spilgtākie cilvēki un nozīmīgākie notikumi. Pasākuma laikā tika pasniegtas balvas 14 nominācijās, kuras izvērtēja studenti, LSA vecbiedri, studējošo pašpārvaldes un ārējo ekspertu komisija.
Gada izaugsmes balvu ieguva Jānis Bērziņš no Rīgas Aeronavigācijas Institūta (RAI), kuram balvu pasniedza J. Vucāns. (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Jānis Vucāns). Īpaši gribas atzīmēt ...

Sadaļa: Jaunumi

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde


Domes sēdē tika apskatīta un pieņemta pozīcija par AI pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Augstskolu likuma 45. Panta 1.daļa nosaka, ka tiesības studēt augstskolā vai koledžā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam. Šobrīd Latvijā šīs tiesības tiek ievērotas, bet problēmas sagādā tas, ka, lai studētu un iegūtu AI, studējošajiem ar invaliditāti jāsaskaras ar virkni problēmu. LSA paustā nostāja ir tāda, ka nepieciešams pārskatīt un veikt izmaiņas Invaliditātes likumā un Ministru kabineta 2012. Gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, kā arī valsts politikai jābūt vērstai, lai nodrošinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā minētās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, sekmējot toleranci sabiedrībā pret atstumtības riskam pakļautajiem ...

Sadaļa: Jaunumi

RVU “ Kazaeronavigatsia”  un Kazahstānas Republikas Parlamenta pārstāvju vizīte


No 11 līdz 14 februārim Rīgas Aeronavigācijas institūtā ar oficiālo vizīti viesojās RVU „Kazaeronavigatsia” direktore Karligash Kaken un Kazahstānas Republikas Parlamenta deputāte Nadežda Petuhova,. Tikšanās laikā Rīgas Aeronavigācijas Institūtu pārstāvēja prezidents, Ivans Kuznecovs, viceprezidents Mihails Karoļs, mācību centra direktors Ibrahims Arandas un ārējo sakaru menedžere Asnate Venckava.
Vizītes laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar RVU „Kazaeronavigatsia” studentu izglītību, abu organizāciju sadarbu ...

Sadaļa: Jaunumi

Kursi Boeing 737-300/400/500 (CFM56) Category B1


2016. gada 8. februārī sākās kursi Type Training Boeing 737 Classic, Category B1. Kursu norises laiks līdz šī gada 14. martam. Pēc apguves un sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem kursu dalībniekiem tiks izsniegti Part -147 organizācijas sertifikāti atbilstoši EASAPart-66 prasībām.
Mācību kvalitātes kontroles nolūkā, lai nodrošinātu atbilstību EASA (European Aviation Safety Agency) prasībām, mācību procesu kontro ...

Sadaļa: Jaunumi