RAI » Lapa 8

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI

Dalība izstādē „Skola 2016”


No 26. līdz 28. februārim Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) piedalījās gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā izstādē „Skola 2016”, kas norisinājās Rīgā, izstāžu kompleksā „Ķīpsala”.
Izstādes laikā apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar RAI studiju virzieniem, studiju programmām, uzņemšanas nosacījumiem un studiju aktivitātēm, saņemt informāciju par studiju/ studējošo kredītiem, atvērto durvju dienām ...

Sadaļa: Jaunumi 

No 26. februāra līdz 28. februāra Rīgas Aeronavigācijas institūts ņems dalību izglītības izstādē Skola 2016, kas notiks Rīga, izstāžu kompleksā „Ķīpsala”. RAI ekspozīcija numurs C-14.
Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar RAI studentiem, uzdot ar iestāšanos, apmācībām un studentu dzīvi saistītos jautājumus.
Ielūdzam skolēnus un vecākus, studentus kā arī pasniedzējus piedalīties izstādē un apmeklēt Rīgas Aeronavigācijas institūta stendu ...

Sadaļa: Jaunumi

Latvijas Studentu apvienības (LSA) gada balvu pasniegšanas ceremonija


Šī gada 5.februārī tika atzīmēta Latvijas Studentu apvienības (LSA) gada balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tika noteikti Latvijas studentu pārstāvniecības spilgtākie cilvēki un nozīmīgākie notikumi. Pasākuma laikā tika pasniegtas balvas 14 nominācijās, kuras izvērtēja studenti, LSA vecbiedri, studējošo pašpārvaldes un ārējo ekspertu komisija.
Gada izaugsmes balvu ieguva Jānis Bērziņš no Rīgas Aeronavigācijas Institūta (RAI), kuram balvu pasniedza J. Vucāns. (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Jānis Vucāns). Īpaši gribas atzīmēt ...

Sadaļa: Jaunumi

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde


Domes sēdē tika apskatīta un pieņemta pozīcija par AI pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Augstskolu likuma 45. Panta 1.daļa nosaka, ka tiesības studēt augstskolā vai koledžā ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam. Šobrīd Latvijā šīs tiesības tiek ievērotas, bet problēmas sagādā tas, ka, lai studētu un iegūtu AI, studējošajiem ar invaliditāti jāsaskaras ar virkni problēmu. LSA paustā nostāja ir tāda, ka nepieciešams pārskatīt un veikt izmaiņas Invaliditātes likumā un Ministru kabineta 2012. Gada 9.oktobra noteikumos Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, kā arī valsts politikai jābūt vērstai, lai nodrošinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā minētās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, sekmējot toleranci sabiedrībā pret atstumtības riskam pakļautajiem ...

Sadaļa: Jaunumi

RVU “ Kazaeronavigatsia”  un Kazahstānas Republikas Parlamenta pārstāvju vizīte


No 11 līdz 14 februārim Rīgas Aeronavigācijas institūtā ar oficiālo vizīti viesojās RVU „Kazaeronavigatsia” direktore Karligash Kaken un Kazahstānas Republikas Parlamenta deputāte Nadežda Petuhova,. Tikšanās laikā Rīgas Aeronavigācijas Institūtu pārstāvēja prezidents, Ivans Kuznecovs, viceprezidents Mihails Karoļs, mācību centra direktors Ibrahims Arandas un ārējo sakaru menedžere Asnate Venckava.
Vizītes laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar RVU „Kazaeronavigatsia” studentu izglītību, abu organizāciju sadarbu ...

Sadaļa: Jaunumi

Kursi Boeing 737-300/400/500 (CFM56) Category B1


2016. gada 8. februārī sākās kursi Type Training Boeing 737 Classic, Category B1. Kursu norises laiks līdz šī gada 14. martam. Pēc apguves un sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem kursu dalībniekiem tiks izsniegti Part -147 organizācijas sertifikāti atbilstoši EASAPart-66 prasībām.
Mācību kvalitātes kontroles nolūkā, lai nodrošinātu atbilstību EASA (European Aviation Safety Agency) prasībām, mācību procesu kontro ...

Sadaļa: Jaunumi

ATCO Sertifikātu izsniegšana


2016. gada 5. februārī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notika sertifikātu pasniegšanas svinīgā ceremonija uzņēmuma „Kazaeronavigatsia” studentiem, studiju programmā „Gaisa satiksmes vadība” Bāzes kurss (ATCO Basic Training Cource).
Administrācijas un pasniedzēju vārdā apsveicam un vēlam panākumus karjerā!

Sadaļa: Jaunumi

Atzinības raksts par mūža ieguldījumu Latvijas izglītības un zinātnes attīstībā


Šā gada 14.janvārī Rīgas Aeronavigācijas Institūtā notika Ministru kabineta Atzinības raksta pasniegšana Institūta iepriekšējam rektoram, RAI profesoru grupas dalībniekam, Olafam Jānim Brinkmanim. Atzinības raksts viņam tika piešķirts par mūža ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā.
Svinīgajā pasākumā O.J.Brinkmaņa kungs, kurš no savas darba dzīves 65 gadiem 15 gadus ir pavadījis mūsu institūtā, dalījās atmiņās un atcerējās spilgtākos notikumus no savas garās un ļoti veiksmīgās darba dzīves.
Institūta kolēģi novēlēja O.J.Brinkmaņa kungam možu garu, veselību un ...

Sadaļa: Jaunumi
 

Rīgas Aeronavigācijas institūts ielūdz aviācijas uzņēmumu darbiniekus, kā arī RAI un citu izglītības iestāžu absolventus uz „Type Training Boeing 737 Classic Category B1” kursiem.

Apmācības periods: 08.02.2016 – 14.03.2016
Laiks: pirmdiena - piektdiena, 9:00-16:00
Apmācības stundu skaits: 180

Papildus informācija: (+371) 67 629 205, i.arandas@rai.lv

Sadaļa: Jaunumi

Оrganizatoriskā - metodiskā sanāksme


2015. gada 19. decembrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) izglītības kvalitātes paaugstināšanas ietvaros notika organizatoriski metodiskā sanāksme, kurā dalību ņēma Rēzeknes un Daugavpils filiāļu pārstāvji un 1., 2., 3., un 4. kursa studenti.
Pasākuma ietvaros notika tikšanās ar RAI vadību un pārstāvjiem, prezentētas institūta iespējas, pārrunātas mūsdienu apmācības metodes, kā arī notika pieredzes apmaiņa starp RAI un filiāļu pasniedzējiem.

Sadaļa: Jaunumi