RAI » Lapa 9

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI

Jaunais studiju gads sācies


Šā gada 8.septembrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notika jaunā 2015./2016. akadēmiskā gada atklāšanas svinīgā ceremonija. Ceremonijā piedalījās RAI akadēmiskais personāls un studenti, ieskaitot jaunuzņemtos 1.kursa studentus. svinīgo ceremoniju atklāja RAI Konventa priekšsēdētājs Mihails Karoļs, kurš apsveica studentus ar Jauno studiju gadu un īsumā raksturoja RAI piedāvājumu 2015./2016.studiju gadā.
Svinīgajā ceremonijā ar RAI krūšu nozīmītēm un pateicības rakstiem tika apbalvoti studējošie, kuri iepriekšējā gadā bija sasnieguši izcilus rezultātus mācībās un aktīvi piedalījušies ...

Sadaļa: Jaunumi

Cien./god. RAI pasniedzēji, darbinieki un studentu pašpārvaldes pārstāvi
2015. gada 11. septembrī, auditorijā 102 B notiks 2015./16. studiju gada
RAI ADMINISTRATĪVI–METODISKĀ SANĀKSME.

Reģistrācija un kafija plkst. 13:45, sanāksmes sākums: 14:00

DARBA PLĀNS.
1. Iepriekšējā studiju gada rezultāti, RAI attīstība un perspektīva ...

Sadaļa: Jaunumi
Svinīga ceremonija  

Rīgas Aeronavigācijas institūts apsveic studentus ar jaunā 2015./2016. studiju gada sākumu!
Aicinām visus studentus un pasniedzējus piedalīties svinīgā ceremonijā kurā godināsim studentus, kuri iepriekšējā studiju gadā parādīja izcilas spējas zināšanu apguvē un aktīvi darbojās studentu pašpārvaldē, apbalvojot ar goda rakstiem un/ vai krūšu nozīmītēm.
Ceremonija notiks 8.septembrī plkst.: 10:00 konferenču zālē 100B!
Novēlam radošus panākumus, rezultatīvas studijas un nedziestošu vēlmi izvēlētās profesijas apguvē!

RAI administrācija un pasniedzēji

Sadaļa: Jaunumi 

2015.gada 12.augustā par jauno Rīgas Aeronavigācijas Institūta rektoru kļuva inženierzinātņu doktors Anatolijs Melnis.

Rīgas Aeronavigācijas Institūta studenti un kolektīvs sirsnīgi sveic Anatoliju Melni ar jauno amatu un novēl lai izdodas viss iecerētais!

Sadaļa: Jaunumi

Šā gada 12.augustā Rīgas Aeronavigācijas institūta rektora amatā darbu beidz inženierzinātņu doktors Olafs Jānis Brinkmanis.
Pēdējos desmit gadus O.J.Brinkmanis sekmīgi pildīja Rīgas Aeronavigācijas institūta rektora pienākumus, kur institūta kolektīvs, atzīstot O.J.Brinkmaņa spējas, zināšanas un lielo darba pieredzi, ievēlēja viņu divas reizes pēc kārtas. Strādājot rektora amatā Rīgas Aeronavigācijas Institūtā O.J. Brinkmanis ir koordinējis aviācijas speciālistu apmācību, tai skaitā pilotu sagatavošanu nacionālajai aviācijas kompānijai airBaltic, veidojis procesus ārzemju studentu piesaistīšanai studijām Latvijā, kā arī ir organizējis studiju programmu licencēšanu un akreditāciju.
Rīgas Aeronavigācijas institūta vadība, kolektīvs un studenti izsaka O.J. Brinkmanim PATEICĪBU par milzīgo devumu RAI attīstībā un sakarā ar izcili veiksmīgās administratīvā darba karjeras noslēgumu!
O.J.Brinkmanis turpinās akadēmisko darbu RAI profesoru grupas sastāvā.

Sadaļa: Jaunumi

Latvijas vēstnieka ASV Andra Razāna vizīte

 

Civilā aviācija ir viena pasaules transporta industrijas globālajām jomām. Rīgas Aeronavigācijas institūts aktīvi paplašina savu ģeogrāfiju un attīsta starptautiskos sakarus. 2015. gada 17. augustā Rīgas Aeronavigācijas institūtu ar vizīti apmeklēja Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns.
Vizītes mērķis – iepazīties ar RAI darbību un struktūru. Īpaša uzmanība tika veltīta RAI piederošai Pelican Flight Training lidojumu skolai, kas atrodas ASV.
Minētā skola ir interesants piemērs divu valstu integrācijai pilotu apmācības jomā.

Sadaļa: Jaunumi

RVU „Kazaeronavigatsia„ ģenerāldirektora vietnieka vizīte RAI

 

No 7. līdz 9. jūlijam Rīgas Aeronavigācijas institūtu apmeklēja RVU „Kazaeronavigatsiia” ģenerāldirektora pirmais vietnieks F.Bogdashkin.
Vizītes laikā puses apsprieda savstarpējas sadarbības, mācību procesa, administrēšanas un materiāli tehniskas bāzes jautājumus. Tikšanās laikā F.Bogdashkin tikās ar Kazaeronavigatsia studentiem, kas pašlaik studē RAI.
Sarunu gaitā tika iezīmētas abu interesējošo pušu turpmākās attīstības ...

Sadaļa: Jaunumi

Type Training Boeing 737 sertifikātu izsniegšana RAI absolventiem

 

Šā gada pavasarī RAI Mācību centra ietvaros tika realizēts kurss Type Training Boeing 737 Classic Category B1, kurā dalību kursa apguvē ņēma gan airBaltic inženiertehniskie darbinieki, gan studiju programmas „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” izlaiduma kursa studenti. Studenti, kas diplomprojektu aizstāvēja ar labākiem rezultātiem 26. jūnijā saņēma sertifikātus, kas sniedz ...

Sadaļa: Jaunumi

Praktiskais seminārs  kopā ar RVU „Kazaeronmavigatsia”

 

Šī gada 19. jūnijā Almati pilsētā tika rīkots praktiskais seminārs „Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju civilās aviācijas profesionālā personāla sagatavošanas aktuālie jautājumi”.

Semināra organizētājs RVU „Kazaeronavigatsia” profesionālās sagatavošanas centrs, semināra dalībnieka - partnera lomā uzstājās ilggadējais RVU „Kazaeronavigatsia” speciālistu sagatavošanas sadarbības partneris Rīgas Aeronavigācijas instits ...

Sadaļa: Jaunumi

Diplomu izsniegšana 2015

 

Sveicam studentus ar Diplomdarbu, Bakalaura darbu un Maģistra darbu sekmīgu aizstāvēšanu!
19. jūnijā Rīgas Aeronavigācijas institūta konferenču zālē plkst. 14.30 notiks diplomu izsniegšanas svinīgā ceremonija studiju programmās „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”, „Starptautisko pārvadājumu organizācija”, „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” un „Elektronisko iekārtu apkalpošana”.

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu ...

Sadaļa: Jaunumi