RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

Konference - 2021

EAD - RAI

Sertifikāts

Rīgas Aeronavigācijas institūts izsludina atklāto konkursu uz rektora amatu.

Kandidātiem līdz 16.07.2020. RAI sekretariātā jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- iesniegums;
- izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus par doktora zinātnisko grādu);
- CV ar izvērstu pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās, administratīvi organizatoriskās, profesionālās un sabiedriskās darbības aprakstu;
- RAI vadības programma.

Sadaļa: Par RAI » Vakance