RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle 3.5

Moodle 1.9

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts

Studiju ciklu kalendārais plāns 2018./2019. akadēmiskajam gadam
Nepilna laika studijas.
 
    RĪGA

1
semestris

1. cikls

7., 8., 9.septembrī

2. cikls

5., 6., 7.oktobrī

3. cikls

2., 3., 4.novembrī

4. cikls

14., 15., 16.decembrī

5. cikls

11., 12., 13.janvārī

2
semestris

6. cikls

8., 9., 10.februārī

7. cikls

8., 9., 10.martā

8. cikls

5., 6., 7.аprīlī

9. cikls

17., 18., 19.maijā

10. cikls

07., 08.jūnijā
 
    DAUGAVPILS

1
semestris

1. cikls

22., 23.septembrī

2. cikls

20., 21.oktobrī

3. cikls

24., 25.novembrī

4. cikls

15. decembrī (Rīga*)

4. cikls

17. decembrī (Rīga*)

2
semestris

5. cikls

23., 24.februārī

6. cikls

23., 24.martā

7. cikls

13., 14.аprīlī

8. cikls

18. maijs (Rīga*)

8. cikls

17. decembrī (Rīga*)
 
 

*  Katra semestra beigās (15. decembrī un 18. maijā): kursa darbu, eksāmenu un ieskaišu organizācija notiek Rīgas Aeronavigācijas institūtā, Mežkalna 9, Rīga

 Neklātienes nodaļas lekciju saraksts

(Sarakstu atvēršanai ir nepiecieša Adobe Acrobat Reader) 

 

RĪGA

DAUGAVPILS

1. kurss

ZD28Rb ZD38R2 ZD57zR ZD58R

DD58

2. kurss

ZD27Rb ZD56zR ZD57R

DD57

3. kurss

ZD27Rb ZD36R1 ZD56R

DD56, RD56

4. kurss

ZD26Rb ZD35R ZD55R

DD55, RD55

5. kurss

ZD34R2 ZD36AR1

DD54, RD54

Maģistratūra

ZD48RM

 

Maģistratūra

ZD57RM

 

 

Nodarbību sākums nepilna laika studentiem Rīgā: sestdienās un svētdienās 09.30, piektdienās 16.20.