Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/index.php on line 94 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/ru-ru/index.php on line 98
Материалы за Август 2014 года » RAI

.

РИЖСКИЙ ИНСТИТУТ АЭРОНАВИГАЦИИ

NEW

ERASMUS +

База данных

Календарь

«    Август 2014    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Архив новостей

Май 2018 (1)
Апрель 2018 (6)
Март 2018 (3)
Февраль 2018 (3)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (3)

Moodle

Мои данные

2018 - 2019

EAD - RAI

Сертификат

RAI » Материалы за Август 2014 года

Уважаемые студенты!

Рижский Институт Аэронавигации приветствует Вас в новом учебном году!

Сообщаем, что начало 2014/2015 учебного года назначено:

- на очном отделении:
начало занятий 9 сентября в 09.30
Торжественная церемония, посвященная началу учебного года состоится в конференц-зале 100В в 10.00.

 - на заочном отделении (Рига):
 начало занятий 12 сентября в 16.10

 - на заочном отделении в филиалах РИА (Резекне, Даугавпилс):
начало занятий 19 сентября в 17.00

 Желаем творческих успехов, результативной учёбы и неугасающего желания познавать выбранную профессию!

RAI BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
BLB 0026
Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina RAI studentu, pasniedzēju, kā arī pārējā personāla bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu.
2. Noteikumi nosaka RAI Bibliotēkas lietošanas kārtību, lietotāju tiesības un pienākumus.
3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem,  izvietojot  tos Bibliotēkas lietotājiem redzamā vietā.

Bibliotēkas lietošanas kārtība

5. Par lietotāju var kļūt RAI studējošie, RAI pasniedzēji un vispārējais personāls.
6. Reģistrējoties jāuzrāda derīga studentu apliecība, pārējam personālam personu apliecinošs dokuments (iesniedzamie dati: personas kods telefons, e pasts, adrese). Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
7. Mainot uzvārdu, dzīves vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

Bibliotēkas lietotāju tiesības

8. Saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
9. Izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši noteiktajiem noteikumiem.
10. Izmantot pieejamos datorus, internetu, un citus pieejamos elektroniskās informācijas resursus. 1.pielikums
11. Izmantot bibliotēkā pieejamos maksas pakalpojumus atbilstoši RAI noteiktajiem maksas pakalpojumiem 2. pielikums
12. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēkas lietotāja datus nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumus.
13. Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības Bibliotēkas darba uzlabošanai.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi

14. Ievērot RAI Bibliotēkas lietošanas, drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.
15. Saudzēt  RAI Bibliotēkas krājumu, tehniku, aprīkojumu.
16. Bibliotēkas telpās ievērot kultūras normas, klusumu, nelietot ēdienus un dzērienus, neapmeklēt bibliotēku virsdrēbēs.
17. Lietotājam līdz mācību gada beigām (līdz 20. jūnijam) izņemtos iespieddarbus jānodod Bibliotēka. Beidzot studijas RAI vai pārtraucot darba attiecības, lietotājam jānodod Bibliotēkā visi saņemtie iespieddarbi un citi materiāli, saņemot parakstu apgaitas lapā.
18. Kompensēt nozaudētos iespieddarbus. 

Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšanas kārtība un atbildība

19. Iespieddarbus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
20. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu lietošanas termiņi ir:
          RAI izdoto mācību literatūru – 1 mācību semestris;
          citu izdevniecību izdotos iespieddarbus -1 mēnesis.
21. Iespieddarbu pēdējo eksemplāru, uzziņu fonda  iespieddarbus  uz mājām neizsniedz.
22. Ja nav citu pieprasījumu iespieddarbus nepieciešamības gadījumā var pagarināt, to var noformēt arī telefoniski vai E pastu bibliotēka.rai@inbox.lv, library@rai.lv
23. Ja lietotājs noteiktajā laikā nav nodevis iespieddarbus, bibliotekārs izsaka atgādinājumu pa e-pastu vai telefonu. Par katru nokavēto iespieddarbu atgriešanas dienu iekasē soda naudu – 0,07  € apmērā par katru grāmatu.
24. Iespieddarbu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tā cena jāatlīdzina trīskārtīgi.
25. Par Bibliotēkas izmantošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku var tikt liegti Bibliotēkas pakalpojumi ārpus lasītavas.

1.      pielikums

 RAI bibliotēkas BLB 0026
datortehnikas, interneta, un pieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas kārtība 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā Bibliotēkas lietotāji izmanto datorus, internetu un pieejamos elektroniskās informācijas resursus RAI Bibliotēkā.
2. Bibliotēkas datora lietotājam savā darbā stingri jāievēro drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi.
3. Bibliotēkas datorus atļauts lietot reģistrētiem lietotajiem, iegūstot konta lietotāja statusu pie RAI IT speciālista un sekojošiem mērķiem:
3.1. Elektroniskā kataloga izmantošanai;
3.2. Datu bāzu izmantošanai;
3.3.Elektronisko mācību un informācijas materiālu ieguvei;
3.4.Mācību procesam nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.
4. Konstatējot datora vai programmatūras bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to nekavējoties informēt Bibliotēkas darbinieku.
5. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav pieņemama sabiedriskās vietās. Aizliegts spēlēt datorspēles, skatīties filmas.
6. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
7. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

2.      pielikums

Izraksts no 25.09.2013 g. Rīkojuma Nr. 21

Maksas pakalpojumi 

Pakalpojumu veids Daudzums Cena, €
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A 4 formāta lappuse 0,10
Izdruka A4 formāta lappuse 0,10

Библиотека RAI размещается в новом здании, входящем в комплекс учебных корпусов института
Учебная библиотека с уютным современным читальным залом на 21 рабочих мест, 6 из которых компьютеризованы, бесплатный свободный неограниченный доступ ко всем компьютерам и INTERNET, а также ко всем электронным изданиям института.
Все студенты института получают бесплатный e-mail адрес.
Есть возможность доступа к INTERNET непосредственно с личного компьютера (перекрытие публичной сети Wi-Fi не менее 30% территории учебных корпусов).
В библиотеке RAI доступен для пользования сканер, а также печать и копирование документов

Контактная информация Межкалну 9, Рига, Латвия, LV-1058
Телефон: 67677832
e-mail:alibrary@rai.lv

 Часы работы библиотеки
- понедельник - пятница: 09.00 - 17.30
- во время учебных циклов заочного отделения: 09.00 - 19.00

 Заведующая библиотекой - Илона Гежа

  О библиотеке

ТЫ ЕЩЕ НЕ ОПОЗДАЛ!!!
Приёмная комиссия Рижского Института Аэронавигации продолжает принимать документы на все виды программ очного и заочного отделения!

- Приёмная комиссия -

Раздел: Главная
 Новости из летной школы РИА, Флорида   Для летной школы РИА, Pelican Flight Training, расположенной в Майами, Флорида, конец июля ознаменовался следующим важным событием - в полном объеме и до июля 2016 года продлен сертификат Air Agency Certificate, обеспечивающий полномасштабную деятельность нашей школы. ...
Раздел: Главная
Визит генерального директора РГП «Казаэронавигация»   В период с 31 июля до 1августа 2014-го года Рижский Институт Аэронавигации посетил Генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Алматбек Абилхасимович Мамбетов. РИА во время визита был представлен Михаилом Каролем, Вице-президентом, Михаилом Бейлисом, Проректором по учебной части, Сандией Зеверте-Ривжа, Директором одного из направлений РИА, и Аснатой Венцкавой, Менеджером по внешним связям. ...
Раздел: Главная