Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.full.php on line 241 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/index.php on line 94 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/index.php on line 98
Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa transportsistēmu vadīšana" » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Studijas » Mehānika » Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa transportsistēmu vadīšana"

Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa transportsistēmu vadīšana"
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalara grāds aviācijā
Kvalifikācija:    
Gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 2600* € (pilns un nepilns laiks)
* - maksa par pilota licenču (PPL un ATPL) iegūšanu tiek atrunāta līgumā atsevišķi
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236

     
Akreditacijas terminš:
2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236


Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa transportsistēmu vadīšana"   Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa transportsistēmu vadīšana"  
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas
"Gaisa transportsistēmu vadīšana"
saturs un struktūra
  A (obligātā) daļa  
  Kursa nosaukums
Apjoms kredītpunktos *
1
Cilvēka faktors aviācijā (1) 2
2 Filozofija un socioloģija 2
3 Ekonomikas un uzņēmējdarbības  pamati 2
4 Aviācijas likumi un normatīvie akti 2
5 Ievads specialitātē 2
6 Aviācijas profesionālā valoda un frazeloģija 3
7 Lietvedība 1
8 Loģistikas pamati 1
9 Tiesību pamati 2
10 Personāla vadība 1
11 Dabas un cilvēka aizsardzība 2
12 Aerodinamika 4
13 Fizika 4
14 Matemātika un varbūtības teorija 4
15 Eektrotehnika 2
16 Tēlotāja ģeometrija un datorgrafika 3
17 Teorētiskā mehānika 4
18 Hidraulika 3
19 Termodinamika 2
20 Mehānismu teorija un mašīnu elementi 2
21 Aviācijas materiāli 2
22 Aviācijas dzinēju teorija un izturība 4
23 Elektronika 2
  KOPĀ 56
  B (ierobežotās izvēles) daļa  
1
Gaisa kuģu konstrukcijas un izturība 4
2
Komunikācija un iekārtas 4
3
Aviācijas elektronika un elektroiekārtas 3
4
Lidojumu organizācija un izpildīšana 4
5
Masa un līdzsvars 2
6
Navigācija, vispārējā navigācija, radionavigācija 6
7
Meteoroloģija 4
8
Cilvēka faktors aviācijā (2) 2
9
Aviācijas likumi 2
10
Lidaparātu komerciālā ekspluatācija 2
11
Menedžmenta pamati 2
12
Transporta sistēmas vadība 0
13
Ķīmija, degvielas un smēres 2
14
Aviācijas transporta sistēmas 2
15
Kvalitātes sistēmas vadība 2
16
Projektu vadība 4
17
Studiju projekts mehānikā 2
18
Studiju projekts ekonomikā 1
19
Studiju projekts vadībā 2
20
Gaisa kuģa ekspuatācija lidojumā 10
  KOPĀ 60
  C (izvēles) daļa  
1
Finanšu menedžments 2
2
Svešvaloda
2
3
Lidaparātu tehniskās ekspluatācijas organizācija un nodrošināšana
2
4
Zinātniskā darba organizācija
2
5 Spēka iekārtas
2
  KOPĀ 6**
  Prakse  
1
Prakse 26
2
Bakalaura darbs-projekts 12
 
KOPĀ 38
   Studiju programmā kopā  160 

Piezīimes:
* - 1 kredītpunkts ir viena studiju darba nedēļa;
** - no izvēles daļas students izvēlas kursus 6 kredītpunktu apjomā.

 
Anotācija: Programmas ietvaros students iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa transportsistēmu vadībā. Tiek sniegta iespēja iegūt FCL (tai skaitā PPL, CPL, ATPL (frozen) licences, kas ļauj strādāt par aviolīniju pilotu, kā arī vadošajos amatos aviācijas uzņēmumos. Programma ir profesionāli orientēta, savukārt pilota licences iegūšanai nepieciešamie kursi ir blīvi sagrupēti, kas sniedz iespēju pilota licenci iegūt salīdzinoši īsā laikā. Studiju laikā, bez pilotam nepieciešamiem mācību kursiem tiek piedāvāts apgūt uzņēmējdarbības un vadības pamatu kursu bloku, kvalitātes sistēmas pamatus, darba drošības, ekoloģijas un citus vispārizglītojošos kursus personīgās izaugsmes veicināšanai.
       
Studiju programmas direktors:
Ilmārs Blumbergs, Dr.sc.ing.
Talr.nr. 67629083,
e-pasts: ilmars-b@inbox.lv