Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija" » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2017 - 2018

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    Aprīlis 2018    »
POTCPSSv
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Studijas » Mehānika » Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"

Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds aviācijā
Kvalifikācija:     
Inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā*
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 2600  € (pilns laiks), 2400 (nepilns laiks)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236
 

     
Akreditacijas terminš:
2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236


Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"   Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"  
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas
"Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija"
saturs un struktūra
  A (obligātā) daļa  
  Kursa nosaukums
Apjoms kredītpunktos *
1
Cilvēka faktors aviācijā 2
2 Filozofija un socioloģija 2
3 Ekonomikas un uzņēmējdarbības  pamati 2
4 Dabas un cilvēka aizsardzība 2
5 Ievads specialitātē 2
6 Angļu valoda un aviācijas tehniskā angļu valoda 10
7 Matemātika 4
8 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 3
9 Fizika 4
10 Ķīmija, degvielas un smēres 3
11 Elektrotehnika 2
12 Automātikas pamati 2
13 Tēlotāja ģeometrija, tehniskā un datorgrafika 3
14 Teorētiskā mehānika 3
15 Materiālu pretestība un konstrukciju izturība 4
16 Mehānismu teorija un mašīnu elementi 2
17 Konstrukciju materiālu tehnoloģija un aviācijas materiālu zinības 5
18 Mērījumu teorija un prakse – metroloģija 2
19 Elektronika 3
  KOPĀ 60
  B (ierobežotās izvēles) daļa  
1
Aerodinamika 3
2
Termodinamika un siltumtehnika 3
3
Hidraulika 3
4
Digitālā tehnika. Lidaparātu radioelektroiekārtas un elektronika 5
5
Lidaparātu konstrukcija 5
6
Aviācijas dzinēju teorija 5
7
Aviācijas dzinēju konstrukcija 4
8
Spēka iekārtas 3
9
Lidaparātu tehniskā ekspluatācija un remonts 5
10
Aviācijas likumdošana 2
11
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas ražošanas procesu mehanizācija un automatizācija 2
12
Gaisa kuģu tehnisko apkopju organizācija un nodrošināšana 4
13
Tehniskā diagnostika 4
14
Studiju projekts mehānikā 2
15
Studiju projekts tehniskā apkopē 2
16
Studiju projekts aviācijas dzinējos 3
17
Propellers 1
  KOPĀ 56
  C (izvēles) daļa  
1
Profesionālā ētika 2
2
Lietišķā etiķete
2
3
Lietvedība
2
4
Zinātniskā darba organizācija
2
5 Datormācība
2
6 Kvalitātes sistēmas pamati
2
7
CALS tehnoloģijas aviācijā
1
  KOPĀ 6**
  Prakse  
1
Prakse 26
2
Bakalaura darbs-projekts 12
 
KOPĀ 38
   Studiju programmā kopā  160 

Piezīimes:
* - 1 kredītpunkts ir viena studiju darba nedēļa;
** - no izvēles daļas students izvēlas kursus 6 kredītpunktu apjomā.

 
Anotācija: Programmas ietvaros students iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai kļūtu par aviācijas uzņēmuma tehniskās apkalpošanas vadošo specialistu. Studiju laikā tiek sniegta iespēja iegūt lidmašīnas Boeing 737 tipa apmācības sertifikātu, programmā ir integrēta EASA Part 66 moduļu apmācība. Studiju programma sagatavo speciālistus darbam aviācijas tehniskās apkopes un ar to saistītos uzņēmumos. Studiju laikā studentiem bez profesijai nepieciešamiem specifiskiem kursiem tiek piedāvāts uzņēmējdarbības un vadības pamatu kursu bloks, profesionālā aviācijas angļu valoda, darba drošības, ekoloģijas un citi vispārizglītojošie kursi personīgās izaugsmes veicināšanai.
       
Studiju programmas direktors:
Ilmārs Blumbergs, Dr.sc.ing.
Talr.nr. 67629083,
e-pasts: ilmars-b@inbox.lv