RAI

.

РИЖСКИЙ ИНСТИТУТ АЭРОНАВИГАЦИИ

*

Flight School

ERASMUS +

База данных

Календарь

«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив новостей

Moodle

Мои данные

EAD - RAI

Сертификат

Погода

2018 2019 2020 2021 2022
Январь - Март Январь - Март Январь - Март Январь - Март Январь - Март
Апрель - Июнь Апрель - Июнь Апрель - Июнь Апрель - Июнь Апрель - Июнь
Июль - Сентябрь Июль - Сентябрь Июль - Сентябрь Июль - Сентябрь Июль - Сентябрь
Октябрь - Декабрь Октябрь - Декабрь Октябрь - Декабрь Октябрь - Декабрь Октябрь - Декабрь

RAI BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
BLB 0026
Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina RAI studentu, pasniedzēju, kā arī pārējā personāla bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu.
2. Noteikumi nosaka RAI Bibliotēkas lietošanas kārtību, lietotāju tiesības un pienākumus.
3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem,  izvietojot  tos Bibliotēkas lietotājiem redzamā vietā.

Bibliotēkas lietošanas kārtība

5. Par lietotāju var kļūt RAI studējošie, RAI pasniedzēji un vispārējais personāls.
6. Reģistrējoties jāuzrāda derīga studentu apliecība, pārējam personālam personu apliecinošs dokuments (iesniedzamie dati: personas kods telefons, e pasts, adrese). Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
7. Mainot uzvārdu, dzīves vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

Bibliotēkas lietotāju tiesības

8. Saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
9. Izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši noteiktajiem noteikumiem.
10. Izmantot pieejamos datorus, internetu, un citus pieejamos elektroniskās informācijas resursus. 1.pielikums
11. Izmantot bibliotēkā pieejamos maksas pakalpojumus atbilstoši RAI noteiktajiem maksas pakalpojumiem 2. pielikums
12. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēkas lietotāja datus nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumus.
13. Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības Bibliotēkas darba uzlabošanai.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi

14. Ievērot RAI Bibliotēkas lietošanas, drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.
15. Saudzēt  RAI Bibliotēkas krājumu, tehniku, aprīkojumu.
16. Bibliotēkas telpās ievērot kultūras normas, klusumu, nelietot ēdienus un dzērienus, neapmeklēt bibliotēku virsdrēbēs.
17. Lietotājam līdz mācību gada beigām (līdz 20. jūnijam) izņemtos iespieddarbus jānodod Bibliotēka. Beidzot studijas RAI vai pārtraucot darba attiecības, lietotājam jānodod Bibliotēkā visi saņemtie iespieddarbi un citi materiāli, saņemot parakstu apgaitas lapā.
18. Kompensēt nozaudētos iespieddarbus. 

Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšanas kārtība un atbildība

19. Iespieddarbus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
20. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu lietošanas termiņi ir:
          RAI izdoto mācību literatūru – 1 mācību semestris;
          citu izdevniecību izdotos iespieddarbus -1 mēnesis.
21. Iespieddarbu pēdējo eksemplāru, uzziņu fonda  iespieddarbus  uz mājām neizsniedz.
22. Ja nav citu pieprasījumu iespieddarbus nepieciešamības gadījumā var pagarināt, to var noformēt arī telefoniski vai E pastu bibliotēka.rai@inbox.lv, library@rai.lv

23. Ja lietotājs noteiktajā laikā nav nodevis iespieddarbus, bibliotekārs izsaka atgādinājumu pa e-pastu vai telefonu. Par katru nokavēto iespieddarbu atgriešanas dienu iekasē soda naudu – 0,07  € apmērā par katru grāmatu.
24. Iespieddarbu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tā cena jāatlīdzina trīskārtīgi.
25. Par Bibliotēkas izmantošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku var tikt liegti Bibliotēkas pakalpojumi ārpus lasītavas.

1.      pielikums

 RAI bibliotēkas BLB 0026
datortehnikas, interneta, un pieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas kārtība 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā Bibliotēkas lietotāji izmanto datorus, internetu un pieejamos elektroniskās informācijas resursus RAI Bibliotēkā.
2. Bibliotēkas datora lietotājam savā darbā stingri jāievēro drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi.
3. Bibliotēkas datorus atļauts lietot reģistrētiem lietotajiem, iegūstot konta lietotāja statusu pie RAI IT speciālista un sekojošiem mērķiem:
3.1. Elektroniskā kataloga izmantošanai;
3.2. Datu bāzu izmantošanai;
3.3.Elektronisko mācību un informācijas materiālu ieguvei;
3.4.Mācību procesam nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.
4. Konstatējot datora vai programmatūras bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to nekavējoties informēt Bibliotēkas darbinieku.
5. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav pieņemama sabiedriskās vietās. Aizliegts spēlēt datorspēles, skatīties filmas.
6. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
7. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

2.      pielikums

Izraksts no 25.09.2013 g. Rīkojuma Nr. 21

Maksas pakalpojumi 

Pakalpojumu veids Daudzums Cena, €
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A 4 formāta lappuse 0,10
Izdruka A4 formāta lappuse 0,10

 

Библиотека RAI размещается в новом здании, входящем в комплекс учебных корпусов института
Учебная библиотека с уютным современным читальным залом на 21 рабочих мест, 6 из которых компьютеризованы, бесплатный свободный неограниченный доступ ко всем компьютерам и INTERNET, а также ко всем электронным изданиям института.
Все студенты института получают бесплатный e-mail адрес.
Есть возможность доступа к INTERNET непосредственно с личного компьютера (перекрытие публичной сети Wi-Fi не менее 30% территории учебных корпусов).
В библиотеке RAI доступен для пользования сканер, а также печать и копирование документов

Контактная информация Межкалну 9, Рига, Латвия, LV-1058
Телефон: 67677832
e-mail:alibrary@rai.lv

 Часы работы библиотеки
- понедельник - пятница: 09.00 - 17.30
- во время учебных циклов заочного отделения: 09.00 - 19.00

 Заведующая библиотекой - Илона Гежа

  О библиотеке
         
 
 
  The world's largest technical professional organization for the advancement of technology.  
         
       Access the database (Access ID & Passcode)  
     
     
         
         
         
         
         
     

Vairāk nekā 15 000 masu mediju nosaukumi;
Publikācijas no visiem Krievijas reģioniem un ārvalstīm;
Arhīva materiāli no vadošajiem Krievijas preses izdevumiem;
Publikāciju digitālā lasītavā;
Statistikas pārskati un analītiski pētījumi.

Datubāzes pieeja http://www.public.ru
Par piekļuves datiem griezties RAI bibliotēkā
Login: Bibtest.RigaAI
Password: RigaAI

 
         
      CRCnetBASE visaptveroša eBook kolekcija, kas nodrošina pieeju vairāk nekā 12 000 izdevumiem ar atsaucēm uz vairāk nekā 350 tēmām.
CRCnetBASE datubāzes resursi pieejami uz platformas - www.crcnetbase.com Iepazīšanās aktīvais periods no 22.03 - 22.04.2016.
 
         
      Cambridge Books Online
Cambridge Journals Online
Cambridge Law Reports
Cambridge Histories Online
Cambridge Companions Online
 
         
      De Gruyter e-grāmatas, e-žurnāli un tematiskās datubāzes uz De Gruyter platformas.  
         
      LETA arhīvs preses publikāciju anotācijas, LETA ziņas, informācija par personālijām, organizācijām, tiesu procesiem, laikraksta "Latvijas Vēstnesis” arhīvs  
         
      NORAZE.LV biznesa informācijas resursi par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm un aktuālām tēmām  
         
      Letonika uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju  
         
      NAIS Normatīvo Aktu Informācijas Sistēmas datubāze  
         
     

Daudznozaru pilntekstu periodisko izdevumu publikāciju datubāze, kas ir pilnīgākais Krievijas, NVS un Baltijas valstu periodikas elektronisko resursu apkopojums.
Доступ к базе данных Вы можете получить в библиотеке

 
 

 

Abonētās datubāzes

     
      RUBRICON lielākā Krievijas enciklopēdiska datubāze piedāvā šādus uzziņu izdevumus:
- universālās un nozaru enciklopēdijas (aviācijas, kuģniecības, informātikas, vēstures, mākslas, medicīnas un veselības)
- vārdnīcas (ekonomikas, socioloģijas un filosofijas)
- biogrāfijas
- statistikas izdevumus