RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

Konference - 2021

EAD - RAI

Sertifikāts

Studiju ciklu kalendārais plāns 2019./2020. akadēmiskajam gadam
Nepilna laika studijas.
 
    RĪGA

1
semestris

1. cikls

6., 7., 8. septembris

2. cikls

11., 12., 13. oktobris

3. cikls

8., 9., 10. novembris

4. cikls

13., 14., 15. decembris (Rīga*)

2
semestris

5. cikls

7., 8., 9. februāris

6. cikls

6., 7., 8. marts

7. cikls

24., 25., 26. аprīlis (online)

8. cikls

15., 16., 17. maijs
 
    DAUGAVPILS

1
semestris

1. cikls

14., 15. septembris

2. cikls

14. decembris (Rīga*)

 

 

 

 

2
semestris

3. cikls

11., 12. janvāris

4. cikls

24., 25., 26. аprīlis (online)

5. cikls

23., 24. maijs

 

 

*  Semestra beigās 14. decembrī kursa darbu, eksāmenu un ieskaišu organizācija notiek Rīgas Aeronavigācijas institūtā, Mežkalna 9, Rīga

 Neklātienes nodaļas lekciju saraksts

(Sarakstu atvēršanai ir nepiecieša Adobe Acrobat Reader) 

 

RĪGA

DAUGAVPILS

1. kurss

ZD29Rb1 ZD59R

DD59

2. kurss

ZD19R ZD28Rb ZD58R

DD58

3. kurss

ZD27Rb ZD57R ZD57zR

DD57

4. kurss

ZD27Rb ZD36R1 ZD56R

DD56, RD56

5. kurss

ZD26Rb ZD35R ZD55R

DD55, RD55

Maģistratūra

ZD49RM ZD59RM

DD59RM

Maģistratūra

ZD48RM IO58RM

 

 

Nodarbību sākums nepilna laika studentiem Rīgā: sestdienās un svētdienās 09.30, piektdienās 16.20.