RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts

Uzņemšanas komisija
2019/2020 akadēmiskais gads

Rīgas aeronavigācijas institūts 2019/2020.gadā uzņem reflektantus uz visiem studijas virzieniem un akreditētām programmām.
Akreditācijas termiņi:
Transporta pakalpojumi - līdz 06.2023.
Mehānika - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim. Studiju virziens "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības".
Elektronika - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim. Studiju virziens "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".

Apmācības valodas: latviešu, angļu

Rīgas Aeronavigācijas Institūta Uzņemšanas komisija reflektantu reģistrāciju uzsāk
no šī gada 1.jūlija, tiem, kuri vidējo izglītību ieguva 2019. gadā.
pārējiem reflektantiem pilna un nepilna laika studijās no 2019.gada 1. jūnija.

Pieteikties studijām iespējams klātienē - RAI, darba dienās no 10:00 līdz 17:00, auditorijā 003., Mežkalna ielā 9, Rīga, vai aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

UZMANĪBU Reflektantiem, pēc elektroniskās pieteikšanās, ir nepieciešams ierasties augstskolas uzņemšanas komisijā, lai apstiprinātu pieteikumu.

Uzņemšana un konsultācijas notiek darba dienās no 10:00 līdz 17:00, auditorijā 003., Mežkalna ielā 9, Rīga.

Dokumentu iesniegšana pilna laika studijām līdz 15. augustam.
Dokumentu iesniegšana nepilna laika studijām līdz 31. augustam

Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību.
Uzņemšanas komisijai reflektanti iesniedz sekojošus dokumentus:
• noteiktas formas pieteikumu;
• pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• vidējās izglītības dokumentu vai profesionālās vidējās izglītības dokumentu ar sekmju izraksta pielikumu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• jebkurus divu centralizēto eksāmenu sertifikātus (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• divas krāsainas fotogrāfijas (3x4 cm), var arī elektroniski;
reģistrācijas maksa 15 €* (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti

Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Uzņemšanas komisijai reflektanti iesniedz sekojošus dokumentus:
• noteiktas formas pieteikumu;
• pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• augstākās izglītības dokumentu ar sekmju izraksta pielikumu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• divas krāsainas fotogrāfijas (3x4 cm), var arī elektroniski;
reģistrācijas maksa 15 €* (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti

* Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Studiju virzieni un programmas

Studiju maksa

Uzņemšanas komisijas kontakti:
 (+371) 67 629 207
 (+371) 29 571 158
 E-mail: manager@rai.lv

  Parādīt palielinātu karti

Uzņemšanas komisija strādā arī RAI filiālē: Daugavpils, Kandavas 17, tālr. (+371) 29 848 378

RAI absolventiem stājoties maģistra studiju programmās dokumentu noformēšana - bezmaksas

Cenas norādītas EUR ()

 Studiju programmas

 Latvijas students fiziskā persona

Ārvalstu students fiziskā persona

Studentu piesaistes aģentūras

Pilna laika

Nepilna laika

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

 Studiju virziens: TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Starptautisko pārvadājumu loģistika

1560

Rīga: 1200
Latgale: 820

2280

1740

 2345

 1740

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

1560

Rīga: 1200
Latgale:
820

2280

1740

 2345

 1740

Gaisa satiksmes vadība

7770

1750 1

11330

3330 1

 11330

 3460 1

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana (maģistrs)

1750

1280 - RAI absolventiem

2300

2360

 Studiju virziens: MEHĀNIKA

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija

2600

2400 2 3400 -  3460 -

Gaisa transportsistēmu vadīšana

2600
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu

2600 3

3400
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
3800 3 3460
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
 3860 3

Transportsistēmu vadīšana (maģistrs)

1950
1500 - RAI absolventiem

2500

 2560

 Studiju virziens: ELEKTRONIKA

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Ražošanas sadzīves

1600

1350

2345 2140  2345 2345

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Aviācijas

Pēc līguma noteikumiem

1750 4 10050 - 10050 -

 
1
  - Personām ar derīgu GSV dispečera licenci
2  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un strādājošiem gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas specialitātē
3  - Personām, kam ir derīga gaisa kuģu pilota licence
4
  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un pieredzi lidostu elektronisko iekārtu apkalpošanā