RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

Konference - 2021

EAD - RAI

Sertifikāts

Cenas norādītas EUR ()

 Studiju programmas

 Latvijas students fiziskā persona

Ārvalstu students fiziskā persona

Studentu piesaistes aģentūras

Pilna laika

Nepilna laika

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

 Studiju virziens: TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Starptautisko pārvadājumu loģistika

1560

Rīga: 1200
Latgale: 820

2280

1740

 2345

 1740

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

1560

Rīga: 1200
Latgale:
820

2280

1740

 2345

 1740

Gaisa satiksmes vadība

7770

1750 1

11330

3330 1

 11330

 3460 1

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana (maģistrs)

1750

1280 - RAI absolventiem

2300

2360

 Studiju virziens: MEHĀNIKA

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija

2600

2400 2 3400 -  3460 -

Gaisa transportsistēmu vadīšana

2600
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu

2600 3

3400
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
3800 3 3460
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
 3860 3

Transportsistēmu vadīšana (maģistrs)

1950
1500 - RAI absolventiem

2500

 2560

 Studiju virziens: ELEKTRONIKA

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Ražošanas sadzīves

1600

1350

2345 2140  2345 2345

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Aviācijas

Pēc līguma noteikumiem

1750 4 10050 - 10050 -

 
1
  - Personām ar derīgu GSV dispečera licenci
2  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un strādājošiem gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas specialitātē
3  - Personām, kam ir derīga gaisa kuģu pilota licence
4
  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un pieredzi lidostu elektronisko iekārtu apkalpošanā