RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    oktobris 2021    »
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Jaunumu arhīvs

Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)
Janvāris 2024 (6)
Decembris 2023 (10)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

 

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS CENTRS

 Rīgas Aeronavigācijas institūta Zinātniski pētnieciskais centrs (RAI ZPC) dibināts 2009. gada 25. maijā. Tā ir institūta struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt saiti starp izglītību un zinātni: veikt augstas kvalitātes zinātniskus pētījumus, kas atbilst Latvijas un starptautiskās tautsaimniecības vajadzībām, plaši iesaistīties starptautiskās, valsts un nozaru pētniecības programmās un integrēt studiju procesā. RAI ZPC darbojas saskaņā ar savu nolikumu, institūta Senāta lēmumiem un Satversmi, Latvijas Republikas likumiem un tiesību normatīvajiem aktiem. RAI ZPC ir reģistrēts Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā no 19.07.2010. Nr. 321149
 Rīgas Aeronavigācijas institūta Zinātniski pētnieciskajam centram ir sava vadības struktūra, kas sastāv no: ZPC apkalpojošās vienības, ZPC pētnieciskās vienības un Materiālās bāzes.

 
Pētniecība un attīstība
 

 RAI ZPC personāls sastāv no zinātniskā personāla, tehniskā personāla, apkalpojošā personāla. Zinātnisko personālu veido: vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

Kopš 2020. gada ir apstiprināts šāds zinātniskā personāla sastāvs:
1. Vladimirs Reiskarts, Dr.com.sc.-vadošais pētnieks,
2. Konstantīns Savenkovs, Dr. oec.- pētnieks,
3. Dmitrijs Ulanovs, Dr.sc.ing.- pētnieks,
4. Ibrahims Arandas, Dr.sc.ing.- pētnieks,
5. Vjačeslavs Orehovs, Dr.sc.ing.- pētnieks,
6. Asnāte Venckava, Mg.Oec.- zinātniskais asistents,
7. Igors Petuhovs Dr.sc.ing.- zinātniskais asistents/

 Zinātnisko personālu ievēl institūta Senāts uz pieciem gadiem konkursa kārtībā. RAI ZPC kompetencē ir veikt teorētiskos un praktiskos pētījumus, veidot un vadīt zinātniskās programmas un projektus, veidot darba grupas zinātnisko programmu un projektu izstrādei, publicēt zinātniskos pētījumus, organizēt kongresus, konferences, seminārus, publiskus lasījumus, simpozijus, izstādes u. c., sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un sniegt zinātniskās pētniecības pakalpojumus.
 No 2020. gada 29. septembra Rīgas Aeronavigācijas institūts apstiprināja Studentu Zinātniski Pētniecisko Grupu (SZPG). Rīgas Aeronavigācijas institūts sniedz lieliskas iespējas uzcītīgākajiem studentiem no SZPG parādīt savas radošās spējas padziļinātā izglītības programmu apguvē, zinātniskā pulciņa darbā un dalībā starptautiskos projektos RAI ZPC ietvaros.


RAI ZPC Zinātniskās darbības virzieni:
- Civilās aviācijas uzdevumu algoritmi un programmēšana, IT tehnoloģija aviācijā;

- Gaisa satiksmes vadīšanas tehnoloģija;
- Vispasaules ģeodēziskās koordinātu sistēmas ieviešana civilajā aviācijā un Aeronavigācijas informācijas vadības mērķprogrammas attīstības izstrādāšana;
- Pētījumi par aviācijas pārvadājumiem un transporta sistēmām;
- Transporta vadības optimizācija;
- Aviācijas frazeoloģijas izstrādāšana;
- Aviācijas uzņēmuma lidojumu drošības līmeņa vadības sistēma;
- Aviācijas lidojumu drošības regulēšanas aprēķini;
- Nesagraujošās kontroles metodes;
- Lokālo transporta sistēmu signālu pārraidīšanas modelēšana;
- Simetrijas pārbaude PLC kanālos;
- VHDL apraksta pārbaude uz kanāla simulātora bāzes;
- Kompozītmateriāli;
- Siltuma dzinēji;
- Aerodinamiskie aprēķini;
- Vējģenerātori;
- Hidrauliskie aprēķini;
- Cilvēka faktors aviācijā;
- Aviācijas likumdošana;
- Sadarbīgas modelis;
- Latvijas Nacionālā inovāciju sistēma;
- Smarthub jūras monitoringam;
- Bioresursu piegāde;
- UAS, CALS un Blockchain tehnoloģijas;
- Ergonomiskas mācību vides ierīkošana;
- risinājumu ieviešana;
- Alternatīvās enerģijas priekšrocību izmantošana izglītības iestādēs;
- Digitāla ekonomika;
- Siltumnīcas efekta gāzes CO2 emisiju samazināšana;

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem darbības virzieniem, RAI ZPC strādā un veicina sekojošus projektus:
1. "Viedas laboratorijas struktūras un tehnoloģiju izpēte, izveide un attīstība Zaļās enerģijas un moderno tehnoloģiju izpētei aviācijas un loģistikas jomās augstskolās uz digitālo IKT bāzes". Projekta akronīms: SMARTLABGREEN;
2. Smarthub izveide un izstrāde zaļās enerģijas ražošanas tehnoloģiju eksperimentālajai izpētei un ieviešanai augstākās izglītības iestādēs uz digitālo IKT bāzes";
3. "Smarthub jūras monitoringam un bioresursu piegādei, izmantojot UAS, CALS un Blockchain tehnoloģijas” Projekta akronīms: SmartHubMarBioSup.
 Zinātnes un pētniecības attīstība ir cieši saistīta ar inovācijas politiku attiecīgajā valstī. Inovācijas politikas mērķis ir palielināt valsts vai reģiona inovācijas pakāpi un konkurētspēju, un tādējādi – ekonomisko izaugsmi.
 Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajiem dokumentiem, Latvijā līdz 2030. gadam ir nosprausts mērķis izveidot stabilu pētniecības un attīstības cilvēkkapitālu. Latvijas mērķis ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.
 Horizontālās prioritātes: sadarbības stiprināšana ar ārvalstu partneriem zinātniski pētnieciskajā darbā, zinātniski pētnieciskā darba stiprināšana:
- dalība starptautiskos konkursos un pētniecisko grantu apguves procesos,
- lietišķa rakstura komercprojektu īstenošana,
- dalība zinātniskajās konferencēs un citos pasākumos,
- studējošo aktīvāka iesaiste pētnieciskajā darbā;
 Horizontālo prioritāšu uzdevumi:
- Internacionalizācija: Starptautiskā līmenī institūta konkurētspējīga darbība zinātnes, inovācijas un studiju jomās;
- Starpdisciplinaritāte: Sadarbība starp dažādām nozarēm un specializācijām, kā pamats jaunu un inovatīvu produktu radīšanai un mūsdienīgam studiju saturam;
 RAI ZPC Stratēģijas apakšmērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir paaugstināt institūta konkurētspēju, veidojot stabilu zinātnes infrastruktūras un cilvēkresursu bāzi, stiprinot sadarbību starp zinātni un biznesa sektoru, attīstot pētniecības rezultātu ieviešanu uzņēmējdarbībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas valsts attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā.

 

 

Cienījamie studenti un pasniedzēji!

Sakarā ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr.720. "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim studijas Rīgas Aeronavigācijas Institūtā organizētas attālināti Moodle vidē. RAI administrācijas darba process un pakalpojumi studentiem pieejami tikai attālināti.

Sadaļa: Jaunumi

 

Cienījamie studenti, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim viss mācību process notiks attālinātā vidē, izmantojot Moodle Online Lekcijas - Pasniedzējs - "BigBlueButton" poga

Pateicamies par sapratni.
Esiet veseli!

Sadaļa: Jaunumi

 

Apsveicam Starptautiskajā Avio-dispečeru dienā (Gaisa satiksmes vadība)!

Katru dienu un katru minūti, tūkstoši aviodispečeru visā pasaulē strādā, lai visas lidmašīnas sasniegtu savu galamērķi droši un efektīvi! Lidojumu drošība atrodas šo cilvēku rokās!

Apsveicam mūsu absolventus, studentus un dispečerus visā Pasaulē!

Sadaļa: Jaunumi

Studentu iesvētības

 

7.oktobrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notika pasākums pirmkursniekiem - studentu iesvētības. Studentu iesvētības noritēja kvest formātā, kur dalībnieki ne tikai atbildēja uz jautājumiem par RAI vēsturi un faktiem un risināja dažādus intelektuālus uzdevumus, bet arī izpaudās radoši.
Pasākums tika aizvadīts viegli azartiskā veselīgas konkurences atmosfērā. Apsveicam mūsu pirmkursniekus ar godpilno titulu - RAI STUDENTS! ...

Sadaļa: Jaunumi

Intervija ar RAI pasniedzēju

 

Starptautiskās skolotāju dienas priekšvakarā uz sarunu esam aicinājuši mūsu kādreizējos absolventus, tagad- RAI pasniedzējus.

Mg. oec. Irina Davidoviča RAI absolvente, strādā RAI kopš 2019. gada. Pasniedz tādus priekšmetus kā: Transporta sistēmas, Komercdarbība transportā, Transporta pavadīšana, Transporta ražošanas organizācija, Filozofija un socioloģija ...

Sadaļa: Jaunumi

Intervija ar RAI pasniedzēju

 

Starptautiskās skolotāju dienas priekšvakarā uz sarunu esam aicinājuši mūsu kādreizējos absolventus, tagad - RAI pasniedzējus.

Mg.oec. Ludmila Jefremova RAI absolvente, strādā par RIA pasniedzēju kopš 2019. gada, pasniedz tādus priekšmetus, kā: Komercdarbība transportā, Muitas darbības organizēšana, Civilā aizsardzība, Dabas un cilvēka aizsardba ...

Sadaļa: Jaunumi
 

Sirsnīgi sveicam mūsu pasniedzējus Starptautiskajā Skolotāju dienā!
Novēlam visiem RAI pasniedzējiem talantīgus un zinātkārus studentus, panākumus darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanā, kā arī profesionālo izaugsmi un aizrautību.

Sadaļa: Jaunumi