RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Sadaļas

2023 - 2024

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    june 2024    »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Jaunumu arhīvs

Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)
Janvāris 2024 (6)
Decembris 2023 (10)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

 

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS CENTRS

 Rīgas Aeronavigācijas institūta Zinātniski pētnieciskais centrs (RAI ZPC) dibināts 2009. gada 25. maijā. Tā ir institūta struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt saiti starp izglītību un zinātni: veikt augstas kvalitātes zinātniskus pētījumus, kas atbilst Latvijas un starptautiskās tautsaimniecības vajadzībām, plaši iesaistīties starptautiskās, valsts un nozaru pētniecības programmās un integrēt studiju procesā. RAI ZPC darbojas saskaņā ar savu nolikumu, institūta Senāta lēmumiem un Satversmi, Latvijas Republikas likumiem un tiesību normatīvajiem aktiem. RAI ZPC ir reģistrēts Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā no 19.07.2010. Nr. 321149
 Rīgas Aeronavigācijas institūta Zinātniski pētnieciskajam centram ir sava vadības struktūra, kas sastāv no: ZPC apkalpojošās vienības, ZPC pētnieciskās vienības un Materiālās bāzes.

 
Pētniecība un attīstība
 

 RAI ZPC personāls sastāv no zinātniskā personāla, tehniskā personāla, apkalpojošā personāla. Zinātnisko personālu veido: vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

Kopš 2020. gada ir apstiprināts šāds zinātniskā personāla sastāvs:
1. Vladimirs Reiskarts, Dr.com.sc.-vadošais pētnieks,
2. Konstantīns Savenkovs, Dr. oec.- pētnieks,
3. Dmitrijs Ulanovs, Dr.sc.ing.- pētnieks,
4. Ibrahims Arandas, Dr.sc.ing.- pētnieks,
5. Vjačeslavs Orehovs, Dr.sc.ing.- pētnieks,
6. Asnāte Venckava, Mg.Oec.- zinātniskais asistents,
7. Igors Petuhovs Dr.sc.ing.- zinātniskais asistents/

 Zinātnisko personālu ievēl institūta Senāts uz pieciem gadiem konkursa kārtībā. RAI ZPC kompetencē ir veikt teorētiskos un praktiskos pētījumus, veidot un vadīt zinātniskās programmas un projektus, veidot darba grupas zinātnisko programmu un projektu izstrādei, publicēt zinātniskos pētījumus, organizēt kongresus, konferences, seminārus, publiskus lasījumus, simpozijus, izstādes u. c., sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un sniegt zinātniskās pētniecības pakalpojumus.
 No 2020. gada 29. septembra Rīgas Aeronavigācijas institūts apstiprināja Studentu Zinātniski Pētniecisko Grupu (SZPG). Rīgas Aeronavigācijas institūts sniedz lieliskas iespējas uzcītīgākajiem studentiem no SZPG parādīt savas radošās spējas padziļinātā izglītības programmu apguvē, zinātniskā pulciņa darbā un dalībā starptautiskos projektos RAI ZPC ietvaros.


RAI ZPC Zinātniskās darbības virzieni:
- Civilās aviācijas uzdevumu algoritmi un programmēšana, IT tehnoloģija aviācijā;

- Gaisa satiksmes vadīšanas tehnoloģija;
- Vispasaules ģeodēziskās koordinātu sistēmas ieviešana civilajā aviācijā un Aeronavigācijas informācijas vadības mērķprogrammas attīstības izstrādāšana;
- Pētījumi par aviācijas pārvadājumiem un transporta sistēmām;
- Transporta vadības optimizācija;
- Aviācijas frazeoloģijas izstrādāšana;
- Aviācijas uzņēmuma lidojumu drošības līmeņa vadības sistēma;
- Aviācijas lidojumu drošības regulēšanas aprēķini;
- Nesagraujošās kontroles metodes;
- Lokālo transporta sistēmu signālu pārraidīšanas modelēšana;
- Simetrijas pārbaude PLC kanālos;
- VHDL apraksta pārbaude uz kanāla simulātora bāzes;
- Kompozītmateriāli;
- Siltuma dzinēji;
- Aerodinamiskie aprēķini;
- Vējģenerātori;
- Hidrauliskie aprēķini;
- Cilvēka faktors aviācijā;
- Aviācijas likumdošana;
- Sadarbīgas modelis;
- Latvijas Nacionālā inovāciju sistēma;
- Smarthub jūras monitoringam;
- Bioresursu piegāde;
- UAS, CALS un Blockchain tehnoloģijas;
- Ergonomiskas mācību vides ierīkošana;
- risinājumu ieviešana;
- Alternatīvās enerģijas priekšrocību izmantošana izglītības iestādēs;
- Digitāla ekonomika;
- Siltumnīcas efekta gāzes CO2 emisiju samazināšana;

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem darbības virzieniem, RAI ZPC strādā un veicina sekojošus projektus:
1. "Viedas laboratorijas struktūras un tehnoloģiju izpēte, izveide un attīstība Zaļās enerģijas un moderno tehnoloģiju izpētei aviācijas un loģistikas jomās augstskolās uz digitālo IKT bāzes". Projekta akronīms: SMARTLABGREEN;
2. Smarthub izveide un izstrāde zaļās enerģijas ražošanas tehnoloģiju eksperimentālajai izpētei un ieviešanai augstākās izglītības iestādēs uz digitālo IKT bāzes";
3. "Smarthub jūras monitoringam un bioresursu piegādei, izmantojot UAS, CALS un Blockchain tehnoloģijas” Projekta akronīms: SmartHubMarBioSup.
 Zinātnes un pētniecības attīstība ir cieši saistīta ar inovācijas politiku attiecīgajā valstī. Inovācijas politikas mērķis ir palielināt valsts vai reģiona inovācijas pakāpi un konkurētspēju, un tādējādi – ekonomisko izaugsmi.
 Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajiem dokumentiem, Latvijā līdz 2030. gadam ir nosprausts mērķis izveidot stabilu pētniecības un attīstības cilvēkkapitālu. Latvijas mērķis ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.
 Horizontālās prioritātes: sadarbības stiprināšana ar ārvalstu partneriem zinātniski pētnieciskajā darbā, zinātniski pētnieciskā darba stiprināšana:
- dalība starptautiskos konkursos un pētniecisko grantu apguves procesos,
- lietišķa rakstura komercprojektu īstenošana,
- dalība zinātniskajās konferencēs un citos pasākumos,
- studējošo aktīvāka iesaiste pētnieciskajā darbā;
 Horizontālo prioritāšu uzdevumi:
- Internacionalizācija: Starptautiskā līmenī institūta konkurētspējīga darbība zinātnes, inovācijas un studiju jomās;
- Starpdisciplinaritāte: Sadarbība starp dažādām nozarēm un specializācijām, kā pamats jaunu un inovatīvu produktu radīšanai un mūsdienīgam studiju saturam;
 RAI ZPC Stratēģijas apakšmērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir paaugstināt institūta konkurētspēju, veidojot stabilu zinātnes infrastruktūras un cilvēkresursu bāzi, stiprinot sadarbību starp zinātni un biznesa sektoru, attīstot pētniecības rezultātu ieviešanu uzņēmējdarbībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas valsts attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā.