RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

EAD - RAI

Sertifikāts 

No 13.novembrī sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums
 

6. oktobrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Tikšanās ar institūta pārstāvjiem notiks plkst. 11.00 aud.003. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus saistītus ar uzņemšanu un studiju programmām, kā arī piedalīties iepazīšanās ekskursijā pa institūtu.
Sīkāka informācija un reģistrācija:
tālruni: +37129571158,

Jautājumus var uzdot arī Facebook mājas lapā.

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums
 

02. jūnijā Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Tikšanās ar institūta pārstāvjiem notiks plkst. 11.00 aud.003. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus saistītus ar uzņemšanu un studiju programmām, kā arī piedalīties iepazīšanās ekskursijā pa institūtu.
Sīkāka informācija un reģistrācija:
tālruni: +37129571158,

Jautājumus var uzdot arī Facebook mājas lapā.

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums 

No 6.februārī sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums
 

Sakās ziemas uzņemšana bakalaura un maģistra studiju programmās.

Bakalaura studiju programmas:
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA VADĪBA.
       Transporta uzņēmuma vadītājs.
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU LOĢISTIKA.
       Loģistikas struktūrvienības vadītājs.
Maģistratūra
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA VADĪBA.
      Transporta uzņēmuma vadītājs.

 Uzņemšana notiek uz pirmo kursu pilna un nepilna laika studijām, kā arī ir iespēja turpināt studijas vecākos kursos ...

     

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums 

No 7. novembra sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

Uzņemšanas komisija
2018/2019 akadēmiskais gads

Rīgas aeronavigācijas institūts 2018/2019.gadā uzņem reflektantus uz visiem studijas virzieniem un akreditētām programmām.
Akreditācijas termiņi:
Transporta pakalpojumi - līdz 06.2023.
Mehānika - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim. Studiju virziens "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības".
Elektronika - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim. Studiju virziens "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".

Apmācības valodas: latviešu, krievu, iekļaujot angļu valodu

Rīgas Aeronavigācijas Institūta Uzņemšanas komisija reflektantu reģistrāciju uzsāk
no šī gada 1.jūlija, tiem, kuri vidējo izglītību ieguva 2018. gadā.
pārējiem reflektantiem pilna un nepilna laika studijās no 2018.gada 1. jūnija.

Pieteikties studijām iespējams klātienē - RAI, darba dienās no 10:00 līdz 17:00, auditorijā 003., Mežkalna ielā 9, Rīga, vai aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

UZMANĪBU Reflektantiem, pēc elektroniskās pieteikšanās, ir nepieciešams ierasties augstskolas uzņemšanas komisijā, lai apstiprinātu pieteikumu.

Uzņemšana un konsultācijas notiek darba dienās no 10:00 līdz 17:00, auditorijā 003., Mežkalna ielā 9, Rīga.

Dokumentu iesniegšana pilna laika studijām līdz 15. augustam.
Dokumentu iesniegšana nepilna laika studijām līdz 31. augustam

Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību.
Uzņemšanas komisijai reflektanti iesniedz sekojošus dokumentus:
• noteiktas formas pieteikumu;
• pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• vidējās izglītības dokumentu vai profesionālās vidējās izglītības dokumentu ar sekmju izraksta pielikumu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• jebkurus divu centralizēto eksāmenu sertifikātus (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• medicīnisko izziņu (pilna laika studijām);
• divas krāsainas fotogrāfijas (3x4 cm), var arī elektroniski;
reģistrācijas maksa 15 €* (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti

Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Uzņemšanas komisijai reflektanti iesniedz sekojošus dokumentus:
• noteiktas formas pieteikumu;
• pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• augstākās izglītības dokumentu ar sekmju izraksta pielikumu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• divas krāsainas fotogrāfijas (3x4 cm), var arī elektroniski;
reģistrācijas maksa 15 €* (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti

* Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Studiju virzieni un programmas

Uzņemšanas komisijas kontakti:
 (+371) 67 629 207
 (+371) 29 571 158
 E-mail: manager@rai.lv

  Parādīt palielinātu karti

Uzņemšanas komisija strādā arī RAI filiālē: Daugavpils, Kandavas 17, tālr. (+371) 29 848 378

RAI absolventiem stājoties maģistra studiju programmās dokumentu noformēšana - bezmaksas

 Programmas

 Studiju ilgums (pilns laika / nepilns laiks)

 Pilns laiks
(studiju maksa gadā)

 Nepilna laiks
(studiju maksa gadā)

 STUDIJU VIRZIENS: Transporta pakalpojumi

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība
(profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā/ Transporta uzņēmuma vadītājs)
Starptautisko pārvadājumu loģistika
(profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā/ Loģistikas struktūrvienības vadītājs)

4 / 4.5 gadi

1560 €

Rīga: 1200 €
Daugavpils: 820 €

Gaisa satiksmes vadība - avio dispečers
(profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā / Gaisa satiksmes vadības (GSV) inženieris)

4 / 3.5 gadi

7770

1750 € *

Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība
(profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Transporta uzņēmuma vadītājs)

2 gadi

-

Rīga: 1560 €
RAI absolventiem: 1280 €
Daugavpils: 990 €
RAI absolventiem: 960 €

 STUDIJU VIRZIENS: Mehānika

Gaisa transportsistēmu vadīšana - pilots
(profesionālā bakalaura grāds aviācijā / Gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris)

4 / 4.5 gadi

2600 € **

2600 € **

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija - avio mehāniķis

(profesionālā bakalaura grāds aviācijā / Inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā)

4 / 4.5 gadi

2600 € 

2400 € ***

Transportsistēmu vadīšana
(profesionālā maģistra grāds transportsistēmās / Transportsistēmu vadīšanas inženieris)

2 gadi

-

1860 €
RAI absolventiem: 1500 €

 STUDIJU VIRZIENS: Elektronika

Vispārējo elektronisko iekārtu apkalpošana
(profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ Elektronikas inženieris)

4 / 4.5 gadi

1600 €

1350 €

Vispārējo elektronisko iekārtu apkalpošana
(profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ Elektronikas inženieris)

4 / 4.5 gadi

Pēc līguma nosacījumiem

1750 € ***

Lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana
(profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ Elektronikas inženieris)

4 / 4.5 gadi

Pēc līguma nosacījumiem

 

*  - Maksa abiturientiem ar esošo gaisa satiksmes vadības licenci
**  - Maksa par PPL, CPL un ATPL (A,H) licenču iegūšanu atrunāta līgumā

***  - Maksa abiturientiem ar darba pieredzi šī specialitātē un/vai profesionālām licencēm un sertifikātiem

 

4. aprīlī sāksies kursi "Mūsdienu aviācija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs par profesijām aviācijas jomā, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa programmas mērķis ir informēt, ieinteresēt un dziļāk ieskatīties aviācijas profesijās vidusskolu vai koledžu absolventiem, lai uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institūtā.

Kursa saturu var atrast šeit.

Kursa dalībniekiem tiks organizētas praktiskās nodarbības un ekskursijas ...

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā
2018./2019.akadēmiskajā gadā

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās” un RAI Satversmi

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk - RAI) 2018./2019.akadēmiskajā gadā.

2. Uzņemšanu studiju programmās organizē un nodrošina RAI Uzņemšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas pastāvīgi saskaņā ar RAI apstiprinātu nolikumu.

3. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās Rīgā, kā arī nepilna laika studijās RAI filiālē Daugavpilī. Studijas notiek latviešu un krievu valodā.

4. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Nr. p.k Programmas nosaukums Iegūstamais grāds/ kvalifikācija Studiju ilgums
  Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa transportsistēmu vadīšana” * Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” * Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/ inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi 
3. Profesionālā maģistra studiju programma „Transportsistēmu vadīšana” Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās / transportsistēmu vadīšanas inženieris Pilns laiks - 1.5 gadi; nepilns laiks - 2 gadi
  Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Elektronisko iekārtu apkalpošana” ** Elektronikas speciālists Pilns laiks - 2.5 gadi;
nepilns laiks: klātiene – 3 gadi, neklātiene – 3,5 gadi
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektronisko iekārtu apkalpošana” ** Profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ elektronikas inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
  Studiju virziens „Transporta pakalpojumi”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība” ** Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / transporta uzņēmuma vadītājs Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;
 
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautisko pārvadājumu loģistika” ** Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā / loģistikas struktūrvienības vadītājs Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;

3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa satiksmes vadība” * Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā/gaisa satiksmes vadības inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;

4. Profesionālā maģistra studiju programma programma „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana” Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā/transporta uzņēmuma vadītājs Pilns laiks - 1.5 gadi;
Nepilns laiks - 2 gadi;

  * - Reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu;
** - Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu.


5. Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

6. Studiju maksas apmēru studiju programmās, studiju maksas atlaides un personu grupas, kurām tiek piemērotas studiju maksas atlaides, nosaka ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā vismaz mēnesi pirms uzņemšanas izsludināšanas.

7. Uzņemšana studiju programmās sākas:
7.1. Ministru kabineta noteiktajā datumā - reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši 2018.gadā;
7.2. 2018.gada 1.junijā - pārējiem reflektantiem pilna un nepilna laika studijās.

8. Par uzņemšanas uzsākšanu RAI informē savā Mājas lapā.

9. Lai uzņemtu studiju programmā, reflektants Komisijai iesniedz RAI noteiktas formas pieteikumu. Pieteikumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības dokumenta ar sekmju izrakstu kopiju, divas krāsainās fotokartītes vai iesniedz fotogrāfiju elektroniskā veidā (izmērs ne lielāks kā 1000x1000 pikseļi un apjoms līdz 200 kB), kā arī pievieno citu dokumentu kopijas, ja nepieciešams.

10. Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu oriģinālus, kā arī pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu reflektants uzrāda Komisijai personīgi studiju līguma noslēgšanas brīdī.

11. Reflektantam ir tiesības saņemt pilnu informāciju saistībā ar uzņemšanas procesu un studijām RAI (manager@rai.lv, tālr.nr. 67 677 832, 29 571 158).

12. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem un sniegt pilnu un patiesu informāciju par iepriekš iegūto izglītību un studiju iespējām RAI.

13. RAI pienākums ir sniegt reflektantam pilnīgu informāciju par uzņemšanas procesu un iespējām nodrošināt atbilstošus studiju un sadzīves apstākļus.

14. Pieteikumu uzņemšanai studiju programmā reflektants iesniedz:
14.1. ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā;
14.2. ierodoties personīgi RAI filiālēs Daugavpilī, Kandavas ielā 17;
14.3. nosūtot elektroniski pa e-pastu (manager@rai.lv);
14.4. nosūtot pa pastu;
14.5. iesniedzot ar reflektanta pilnvarotas personas starpniecību, uzrādot pilnvaru.

15. Komisija iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata, ja nepieciešams pārbauda, un piereģistrē.

16. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņemšanas procedūru, Komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

17. Savu lēmumu Komisija triju darba dienu laikā paziņo reflektantam un saskaņo ar viņu datumu, kad viņam personīgi jāierodas studiju līguma noslēgšanai.

18. Reflektantam ir tiesības iesniegt Komisijai motivētu sūdzību par uzņemšanas procedūras pārkāpumiem vai Komisijas lēmumiem trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas procedūras pārkāpuma fakta konstatēšanas vai Komisijas lēmuma paziņošanas.

19. Komisija sūdzību izskata un trīs darba dienu laikā paziņo sūdzības iesniedzējam savu lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību rektoram.

20. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. RAI ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā un atcelt Komisijas lēmumu par uzņemšanu, ja persona nav ievērojusi uzņemšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

22. Par pieteikuma izskatīšanu, reģistrēšanu, pārrunām un studiju līguma sagatavošanu ir noteikta reģistrācijas maksa 15 EUR apmērā.

23. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti:
23.1. 2017./2018.akadēmiskā gada RAI bakalaura studiju programmu un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu absolventi, kuri tiek uzņemti maģistra studiju programmās;
23.2. bāreņi.

24. Pēc studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas pirmās iemaksas ieskaitīšanas RAI norādītājā kontā reflektantu imatrikulē RAI.

25. Par 2018./2019.akadēmiskā gada un nodarbību sākumu RAI informē studentus savā Mājas lapā.

APSTIPRINĀTI
RAI Senāta 2018.g. 24.aprīļa sēdē
Protokols Nr.18/1