RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    augusts 2022    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

 

02. jūnijā Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Tikšanās ar institūta pārstāvjiem notiks plkst. 11.00 aud.003. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus saistītus ar uzņemšanu un studiju programmām, kā arī piedalīties iepazīšanās ekskursijā pa institūtu.
Sīkāka informācija un reģistrācija:
tālruni: +37129571158,

Jautājumus var uzdot arī Facebook mājas lapā.

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums 

No 6.februārī sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums
 

Sakās ziemas uzņemšana bakalaura un maģistra studiju programmās.

Bakalaura studiju programmas:
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA VADĪBA.
       Transporta uzņēmuma vadītājs.
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU LOĢISTIKA.
       Loģistikas struktūrvienības vadītājs.
Maģistratūra
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA VADĪBA.
      Transporta uzņēmuma vadītājs.

 Uzņemšana notiek uz pirmo kursu pilna un nepilna laika studijām, kā arī ir iespēja turpināt studijas vecākos kursos ...

     

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums 

No 7. novembra sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

Cenas norādītas EUR ()
par vienu akadēmisko gadu

 Studiju programmas

Latvijas students fiziskā persona *

Ārvalstu students fiziskā persona *

Pilna laika

Nepilna laika

Pilna laika

Pilna laika ar cikliem

Studiju virziens: TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Starptautisko pārvadājumu loģistika

1800

Rīga: 1400
Latgale:1200

2300

2000

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

1800

Rīga: 1400
Latgale:
1200

2300

2000

Gaisa satiksmes vadība

7700

1800 1

11300

3300 1

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana (maģistrs)

2000

1500 - RAI absolventiem

2300
2000 -
RAI absolventiem

 Studiju virziens: MEHĀNIKA

Gaisa kuģu tehniskā apkope

2800

2600 2 3400 -

Gaisa transportsistēmu vadība un ekspluatācija

2800
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu

2600 3

3400
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
 3800 3

Transportsistēmu vadība (maģistrs)

2200
1700 - RAI absolventiem

2500
2000 - RAI absolventiem

 Studiju virziens: ELEKTRONIKA

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Ražošanas sadzīves

1800

1600

2400 2200

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Aviācijas

Pēc līguma noteikumiem

1800 4 10000 -

 
*
  - Studenti, kuri tiek uzņemti ar studentu piesaistes aģentūru starpniecību, papildus noteiktai 1.gada maksai sedz individuāli noteiktus aģentūras procentus par dokumentu noformēšanu
1  - Personām ar derīgu GSV dispečera licenci

2  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un strādājošiem gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas specialitātē
3  - Personām, kam ir derīga gaisa kuģu pilota licence
4
  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un pieredzi lidostu elektronisko iekārtu apkalpošanā

 

4. aprīlī sāksies kursi "Mūsdienu aviācija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs par profesijām aviācijas jomā, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa programmas mērķis ir informēt, ieinteresēt un dziļāk ieskatīties aviācijas profesijās vidusskolu vai koledžu absolventiem, lai uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institūtā.

Kursa saturu var atrast šeit.

Kursa dalībniekiem tiks organizētas praktiskās nodarbības un ekskursijas ...

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā
2022./2023.akadēmiskajā gadā

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās” un RAI Satversmi

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk - RAI) 2022./2023.akadēmiskajā gadā.

2. Uzņemšanu studiju programmās organizē un nodrošina RAI Uzņemšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas pastāvīgi saskaņā ar RAI apstiprinātu nolikumu.

3. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās Rīgā. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

4. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Nr. p.k Programmas nosaukums Iegūstamais grāds/ kvalifikācija Studiju ilgums
  Transporta pakalpojumi
1. Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / transporta uzņēmuma vadītājs pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
2. Starptautisko pārvadājumu loģistika 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā / loģistikas struktūrvienības vadītājs pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi 
3. Gaisa satiksmes vadība 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā/gaisa satiksmes vadības inženieris

pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi

4. Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā/transporta uzņēmuma vadītājs

pilns laiks - 1,5 gadi;
pilns laiks - 2 gadi4;
nepilns laiks - 2 gadi

  Mehānika
1. Gaisa transportsistēmu vadība un ekspluatacija 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds gaisa transportsistēmu vadība un ekspluatācija/gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
nepilns laiks - 3,5 gadi3
2. Gaisa kuģu tehniskā apkope 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/ gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
3. Transportsistēmu vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās pilns laiks - 1,5 gadi;
pilns laiks - 2 gadi4;

nepilns laiks - 2 gadi
  Elektronika
1. Elektronisko iekārtu apkalpošana 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ elektronikas inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4.5 gadi;
 
  1 - reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem;
ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu;

2 - reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu.
3 - reflektantiem ar gaisa satiksmes vadības licencēm vai pilota licencēm.
4 - visiem ārvalstu studentiem.


5. Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

6. Studiju maksas apmēru studiju programmās, studiju maksas atlaides un personu grupas, kurām tiek piemērotas studiju maksas atlaides, nosaka ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā vismaz mēnesi pirms uzņemšanas izsludināšanas.

7. Uzņemšana studiju programmās sākas:
7.1. Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu ar vispārējo vidējo (ar apliecinājumu par vidējās izglītības iegūšanu) izglītību iegūto tekošā gadā augstākās izglītības studiju programmās uzsāk no 2022.gada. 1.jūlija.
7.2. Nepilna laika studijām reflektanti reģistrējas no 2022. gada 01. jūnija.

8. Lai uzņemtu studiju programmā, reflektants Komisijai iesniedz:
- vidējās, profesionālā vidējās izglītības dokumentu vai augstākās izglītības diploms ar sekmju pielikumu;
- vidējās izglītības dokumentu vai akadēmisko izziņu, par citā augstskolā apgūtiem studiju kursiem;
- angļu valodas B2. līmeņa sertifikāts ārvalstu reflektantiem vai studijām angļu valodā;
- pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu;
- vienu krāsu fotogrāfiju (var arī elektroniski JPG formāta).

9. Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu oriģinālus, kā arī pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu reflektants uzrāda Komisijai personīgi studiju līguma noslēgšanas brīdī.

10. Reflektants raksta iesniegumu studijām konkrētā RAI programmā.

11. Reflektantam ir tiesības saņemt pilnu informāciju saistībā ar uzņemšanas procesu un studijām RAI (manager@rai.lv, tālr.nr. 67 677 832, 29 571 158).

12. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem un sniegt pilnu un patiesu informāciju par iepriekš iegūto izglītību un studiju iespējām RAI.

13. RAI pienākums ir sniegt reflektantam pilnīgu informāciju par uzņemšanas procesu un iespējām nodrošināt atbilstošus studiju un sadzīves apstākļus.

14. Pieteikumu uzņemšanai studiju programmā reflektants iesniedz:
- ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā, pēc iepriekšēja pieraksta;
- nosūtot elektroniski pa e-pastu (manager@rai.lv; a.brutane@rai.lv);
- nosūtot pa pastu;
- iesniedzot ar reflektanta pilnvarotas personas starpniecību, uzrādot pilnvaru.

15. Komisija iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata, ja nepieciešams pārbauda, un piereģistrē.

16. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņemšanas procedūru, Komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

17. Savu lēmumu Komisija triju darba dienu laikā paziņo reflektantam un saskaņo ar viņu datumu, kad viņam personīgi jāierodas studiju līguma noslēgšanai.

18. Reflektantam ir tiesības iesniegt Komisijai motivētu sūdzību par uzņemšanas procedūras pārkāpumiem vai Komisijas lēmumiem trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas procedūras pārkāpuma fakta konstatēšanas vai Komisijas lēmuma paziņošanas.

19. Komisija sūdzību izskata un trīs darba dienu laikā paziņo sūdzības iesniedzējam savu lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību rektoram.

20. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. RAI ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā un atcelt Komisijas lēmumu par uzņemšanu, ja persona nav ievērojusi uzņemšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

22. Samaksa par dokumentu noformēšanu, testēšanu un pārrunām 25.00 EUR. RAI tekošā gada absolventiem, stājoties studijām maģistrantūrā dokumentu noformēšanā – bezmaksas. Ārvalstu pilsoņiem 200.00 EUR.

23. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti:
- 2021./2022.akadēmiskā gada RAI bakalaura studiju programmu absolventi, kuri tiek uzņemti maģistra studiju programmās;
- bāreņi.

24. Pēc studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas pirmās iemaksas ieskaitīšanas RAI norādītājā kontā reflektantu imatrikulē RAI.

25. Par 2022./2023.akadēmiskā gada un nodarbību sākumu RAI informē studentus savā Mājas lapā.