RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI Senāts ir personāla koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RAI darbības jomas.

Senāta sastāvs:
D.Ulanovs - Senāta priekšsēdētājs prorektors
M. Karoļs - viceprezidents, Konventa priekšsēdētājs
A. Melnis - rektors
I. Blumbergs - IVF dekāns, studiju virziena "Mehānika" direktors
I. Petuhovs - mācību centra direktors
S. Šeļgovs - docents
V. Orehovs - laboratorijas vadītājs
I. Kreituse - mārketinga direktore
I. Geža - bibliotēkas vadītāja, Senāta sekretāre
J. Bērziņš - studentu pašpārvaldes vadītājs
М. Borisovs
- studentu pārstāvis

Sadaļa: Par RAI » Senāts