RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

Konference - 2021

EAD - RAI

Sertifikāts

 

RAI 2020/21. STUDIJU GADA ADMINISTRATĪVI METODISKĀ SANĀKSME

 Sanāksme: 09.10.2019.g.
Reģistrācija un furšete 13:30 – 14:00
Sanāksmes vieta: 102B auditorija, RAI, Mežkalna 9, Rīgā
Sapulces vadītājs: Marina Romele

DARBA PLĀNS

14:00 Administratīvi metodiskās sanāksmes atklāšanā Viceprezidente M. Romele
14:05 - 14:20 Studiju virzienu akreditācija: paveiktais, uzdevumi, plāni Rektors A.Melnis
14:20 - 14:40 Galvenie studiju darba nosacījumi Studiju prorektors K. Savenkovs
14:40 - 14:50 Uzņemšanas komisijas darbības rezultāti Dekāna vietniece A. Tiļļa
14:50 - 15:05 Senāta darbības koncepcija Senāta priekšsēdētājs D. Ulanovs
15:05 - 15:30 Iepriekšējā studiju gada rezultāti, RAI attīstība un plāni 2020./2021.studiju gadam Konventa priekšsēdētājs/ Vecākais viceprezidents M. Karoļs
15:30 - 16:00 Diskusija  

P.S. Uz sapulci tiek aicināti visi RAI studentu pašpārvaldes locekļi
Struktūru vadītājiem nodrošināt visu darbinieku klātbūtni

Administrācija, Rektorāts