RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle 3.5

Moodle 1.9

mani dati

2018 - 2019

EAD - RAI

Sertifikāts

LATGALES FILIĀLES ORGANIZATORISKI METODISKĀ SANĀKSME

  18. maijā Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) notika Latgales filiāles organizatoriski metodiskā sanāksme. Pasākuma ietvaros notika tikšanās ar darba devējiem, Latgales filiāles studentu eksāmenu un ieskaišu sesija un atvērto durvju diena topošiem studentiem.
Mūsu absolvents Iļja Nivskis, kurš ir kuģa kapteinis un kuģu drošības instruktors (jūras koledža "Novikontas") uzstājās ar tēmu: "Transportu uzņēmumu prasības pret absolventu zināšanām un kvalifikāciju". Savā uzstāšanās laikā tika atzīmētas topošo speciālistu galvenās īpašības - "proaktīvā domāšana", "cilvēka faktora nozīme", “CEO etiķete". Tāpat tika atzīmēts, ka iegūstot augstāko izglītību topošais speciālists, veido konstruktīvu un sistēmisku domāšanu, kas nepieciešama ikdienas darbā.
Atvērto durvju pasākuma ietvaros apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīties ar institūta piedāvātajām studiju programmām un profesiju klāstu, ar mācību programmās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Nobeigumā tika novadīta ekskursija pa RAI.
   
 LATGALES FILIĀLES ORGANIZATORISKI METODISKĀ SANĀKSME  
   
 LATGALES FILIĀLES ORGANIZATORISKI METODISKĀ SANĀKSME