RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    jūlijs 2022    »
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektronisko iekārtu apkalpošana”
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris (ar 2 specializācijām)
1.specializācija  – elektronisko iekārtu apkalpošana;
2.specializācija. – lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana;  

Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks, klātiene), 4,5 gadi (nepilns laiks, neklātiene)
Akreditācijas termiņš: 2027.g. 28.oktobris Akreditācijas lapa Nr.2021/67
Studiju maksa

     
Akreditacijas terminš:
2027.g. 28.ortobris Akreditācijas lapa Nr.2021/67.
  Profesionālā bakalaura studiju programma  "Elektronisko iekārtu apkalpošana"      
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas
"Elektronisko iekārtu apkalpošana”
saturs un struktūra
  A (obligātā) daļa    

 
Kursa nosaukums Apjoms kredītpunktos*
1.special.  2.special. 
1 Drošība un cilvēka faktors 2 2
2 Filozofija un sociālā psiholoģija 2 2
3 Ievads specialitātē 2 2
4 Ekonomikas pamati 2 2
5 Dabas un cilvēka aizsardzība 2 2
6 Angļu valoda un tehniskā angļu valoda 6 6
7 Tiesību pamati 2 2
8 Metroloģija, standartizācija  un sertifikācija 2 2
  KOPĀ 20 20
1 Augstākā matemātika 6 6
2 Gaisa satiksmes apkalpošanas pamati 0 2
3 Mazo uzņēmumu vadīšana 2 0
4 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2 2
5 Fizika 4 4
6 Tēlotāja ģeometrija un datorgrafika 2 2
7 Elektrotehnika 4 4
8 Elektronika 3 3
9 Elektroniskās mērierīces 2 2
10 Digitālā tehnika un mikroprocesori 3 3
11 Radiosignālu ģenerēšana un izstarošana, antenas 4 4
12 Elektroniskie radio materiāli 2 2
13 Programmēšana 2 2
14 Radiosignālu raidīšana, uztveršana un apstrāde 4 4
  KOPĀ 40 40
  B (ierobežotās izvēles) daļa    
1 Skaitļotāju kompleksu un iekārtu arhitektūra 3 3
2 Elektropadeves iekārtas 2 2
3 Automobiļu elektriskās un elektroniskās iekārtas, to apkalpošana un remonts 6 0
4 Apsardzes signalizācijas un lokālās ugunsdzēsības signalizācijas apkalpošana un remonts 2 2
5 Sadzīves tehnika, tās  apkalpošana un remonts 3 0
6 Kondicionēšanas un saldēšanas iekārtas, to apkalpošana un remonts 2 2
7 Telekomunikācijas un elektrosakaru iekārtas, to apkalpošana (t.sk. ATN, AMSS tehnoloģijas) 6 7
8 Radiolokācijas sistēmu uzbūves principi 0 3
9 Novērošanas sistēmas un to apkalpošana (t.sk. ADS, MLAT, TIS-B tehnoloģijas) 0 7
10 Navigācija un Radionavigācijas sistēmas, to apkalpošana (t.sk. GNSS tehnoloģijas) 0 7
11 Aeronavigācijas centra radioelektroniskās iekārtas, to apkalpošana 0 5
12 Distances novērošanas un vadīšanas iekārtas, to apkalpošana un remonts 2 2
13 Audioiekārtas, to apkalpošana un remonts 6 0
14 TV un videoiekārtas, to apkalpošana un remonts 7 7
15 Drošības sistēmas vadība (t.sk. SM, QM sistēmas) 2 2
16 Studiju projekts 2 2
17 Studiju projekts 2 2
18 Studiju projekts 2 2
19 Datortīklu uzbūve un to apkalpošana 3 3
20 Robototehnikas pamati 2 2
21 Medicīnas elektroniskais aprīkojums 2 0
22 Perifērijas iekārtas, to apkalpošana un remonts 4 0
23 Netradicionālās enerģijas pārvadi un uzkrājēji 2 0
24 Tehniskās apkalpošanas noteikumi un bojājumu meklēšanas metodika 2 2
  KOPĀ 62  62 
  C (izvēles) daļa    
1 Svešvaloda 2 2
2 Lietvedība 2 2
3 Zinātniskā darba organizācija 2 2
4 Datormācība 2 2
5 Aviācijas tehnikas pamati 2 2
  KOPĀ 6
6
  Prakse    
1 Elektromontāžas prakse 3 3
2 Radiotehnisko iekārtu remonts, regulēšana un noskaņošana 5 5
3 Prakse uzņēmumā 12 12
  KOPĀ 20
20
  Bakalaura darbs 12 12
  Studiju programmā kopā 160 160
  Piezīmes:
* - 1 kredītpunkts ir viena studiju darba nedēļa;
  
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē un atveidojumā, datoru tehnoloģijās; lidostu radio-elektronisko iekārtu parametros, konstrukcijās un to shēmu tehnikā. Iegūst prasmes iekārtu ekspluatācijā, to tehniskajā apkalpošanā; prasmi saprast shēmu elementus, lasīt funkcionālas, principiālas un montāžas shēmas; iemaņas iekārtu diagnostikā, testēšanā, remontā un regulēšanā; saņem prasmi veikt profilaktiskos un reglamentētos darbus.