RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2024 - 2025

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    jūlijs 2024    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Jaunumu arhīvs

Jūlijs 2024 (1)
Jūnijs 2024 (1)
Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

27. STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

"Avio inženierija. Transporta loģistika un menedžments"

2022. gada 6. maijā

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar izstrādāto pētījumu rezultātiem starptautiskā transporta pakalpojumu un avio inženierijas jomā – problēmām un tendencēm starptautisko pārvadājumu vadīšanā, organizēšanā, loģistikas plānošanā, dažādu transporta tehnoloģiju veidu aktuāliem drošības jautājumiem.

Konferences mērķis
Veidot diskusiju par gaisa kuģu, tehniskās ekspluatācijas, inženieriekārtu un loģistikas pētījumu inovatīvu un perspektīvu vadības metožu pielietošanu starptautisko pārvadājumu jomā.

Konferences tematika
1. Starptautisko pārvadājumu plānošana un organizēšana.
2. Stratēģiskās vadīšanas problēmas un to risinājumi pārvadājumu nozarē.
3. Risku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu realizācijā.
4. Transporta uzņēmuma inovatīvā darbība.
5. Transporta uzņēmuma finansiāli – saimnieciskā darbība.
6. Transporta plūsmu modelēšana.
7. Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija.
8. Lean ražošana loğistikā.
9. Mehatronikas un loģistikas attīstības perspektīvas.
10. Transporta procesu vadības sistēmas.
11. Gaisa kuğu tehniskā ekspluatācija
12. Lidaparātu konstrukcija un drošums.
13. Transportsistēmu vadīšana.
14. Lidojumu drošība un cilvēka faktors aviācijā.
15. Digitalizācija aviācijas inženierijā, transporta loģistikā un vadībā.

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijās:
1. sekcija. Transports. Loģistika. (vad. K. Savenkovs, D. Jakubovskis).
2. sekcija. Mehānika. Elektronika (vad. A. Melnis, V. Reiskarts).
3. sekcija. Aviācija. (vad. A. Venckava, I. Petuhovs).

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Dr. sc. ing. A. Melnis

Konferences organizācijas komitejas locekļi:
Dr. oec. K. Savenkovs
Dr. comp.sc. V. Reiskarts
I. Geža

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. D. Ulanovs

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr. sc. ing. A. Melnis
Dr.oec. K. Savenkovs
Dr. comp.sc. V. Reiskarts
Mg. sc. ing. D. Jakubovskis
Dr. sc. ing. I. Petuhovs
Mg. Oec. A. Venckava

KONFERENCES PUBLIKĀCIJU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikāciju iesniegšanas termiņš
Publikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu vai angļu (krievu) valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām, elektroniskā formā iesniedz līdz 2022. gada 5. maijam, augšupielādējot mapē (publikācijas iesniegšana)

kā arī iesūtot uz libray@rai.lv Word formātā

PRASĪBAS PUBLIKĀCIJU NOFORMĒŠANAI

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piemēram: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, AllCaps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā latviešu vai krievu valodā un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt,Normal).

Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisa malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce teksta ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavas avotu Nr. un vēlams lpp. Nr. pievienotājā sarakstā, piem. [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā norādītājā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management А cross - Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160.
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007)[tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

 KONFERENCES PROGRAMMA

  10:55   Reģistrācija  
  11:00-14:00   Darbs paralēlajās sekcijās  
  14:00-14:20   Pārtraukums  
  14:20-16:00   Darbs paralēlajās sekcijās