RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2024 - 2025

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    jūlijs 2024    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Jaunumu arhīvs

Jūlijs 2024 (1)
Jūnijs 2024 (1)
Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

22. STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

”Loģistika. Vadība. Inženierija”

2020. gada 14. janvārī

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar izstrādāto pētījumu rezultātiem starptautiskā transporta pakalpojumu jomā – problēmām un tendencēm starptautisko pārvadājumu vadīšanā, organizēšanā, loģistikas plānošanā, dažādu transporta tehnoloģiju veidu aktuāliem drošības jautājumiem.

Konferences mērķis
Veidot diskusiju par starptautiskā transporta mūsdienīgām un progresīvām organizācijas metodēm, tehnoloģijām, vadības un loģistikas pētījumu jomā.

Konferences tematika
1. Starptautisko pārvadājumu plānošana un organizēšana.
2. Stratēģiskās vadīšanas problēmas un to risinājumi pārvadājumu nozarē.
3. TRisku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu realizācijā.
4. Transporta uzņēmuma inovatīvā darbība.
5. Transporta uzņēmuma finansiāli – saimnieciskā darbība.
6. Transporta plūsmu modelēšana.
7. Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija.
8. Transporta procesu vadības sistēmas.
9. Gaisa kuğu tehniskā ekspluatācija.
10. Lidaparātu konstrukcija un drošums.
11. Transportsistēmu vadīšana.
12. Lidojumu drošība un cilvēka faktors aviācijā.

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijās:
1. sekcija. Transports. Loģistika. (vad. K. Savenkovs, I. Petuhovs).
2. sekcija. Mehānika. Elektronika (vad. I. Blumbergs, J. Maklakovs).

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. D. Ulanovs

Konferences organizācijas komitejas locekļi:
Dr.sc.ing. I. Blumbergs
I. Geža

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. A. Melnis

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr.sc.ing. I. Petuhovs
Mg. oec. K. Savenkovs
Dr. sc.ing. J. Maklakovs

KONFERENCES PUBLIKĀCIJU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikāciju iesniegšanas termiņš
Publikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu, krievu vai angļu valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām elektroniskā formā (iesniedz līdz 2020. gada 13. janvārim sūtot uz e-pastu library@rai.lv)

Prasības publikāciju noformēšanai

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piemēram: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, AllCaps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā latviešu vai krievu valodā un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt,Normal).

Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisa malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce teksta ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavas avotu Nr. un vēlams lpp. Nr. pievienotājā sarakstā, piem. [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā norādītājā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management А cross - Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160.
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007)[tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

KONFERENCES PROGRAMMA

  I nodaļa (Rīga)   II nodaļa (Latgales filiāle)
   10:00  Reģistrācija    12:00  Reģistrācija
   10:30-11:00  Konferences atklāšana un plenārsēde    12:30-12:30  Konferences atklāšana un plenārsēde
   11:00-12:00  Darbs paralēlajās sekcijās    13:00-15:00  Darbs paralēlajās sekcijās