RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    augusts 2022    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

14. studentu zinātniski praktiskā konference

,,STARPTAUTISKIE TRANSPORTA PAKALPOJUMI: ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN TEHNOLOĢIJAS”

2016. gada 10. maijs

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar izstrādāto pētījumu rezultātiem starptautiskā transporta pakalpojumu jomā - procesiem, problēmām un tendencēm starptautisko pārvadājumu vadīšanā, organizēšanā, loģistikas un saimnieciskās darbības plānošanā, kā arī transporta t.sk. aviācijas tehnoloģijām un lidojumu drošības aktualitātēm

Konferences mērķis
Veidot diskusiju par starptautiskā transporta mūsdienīgām un progresīvām organizācijas metodēm, tehnoloģijām, vadības un loģistikas pētījumu jomā. Kā arī veicināt studentu interesi par pētniecību un paplašināt komunikāciju starp studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem.

  Konferences tematika
1. Starptautisko pārvadājumu plānošana un organizēšana.
2. Stratēģiskās vadīšanas problēmas un to risinājumi pārvadājumu nozarē.
3. Gaisa, ūdens un virszemes pārvadājumu tehnoloģijas.
4. Transporta uzņēmuma inovatīva darbība.
5. Transporta uzņēmuma finansiāli - saimnieciskā darbība.
6. Transporta plūsmu modelēšana.
7. Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija.
8. Risku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu realizācijā.
9. Lidaparātu konstrukcija un drošums.
10. Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija.
11. Transportsistēmu vadīšana.
12. Lidojumu drošība un cilvēka faktors aviācijā.

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijas:
1. sekcija. Transporta uzņēmuma ekonomika, vadība un loģistika. (vad. S.Šeļgovs,  N. Sidenko)
2. sekcija. Stratēģiskā vadīšana un inovācijas transportā. (vad. D. Ulanovs,  M. Bogomolovs)
3. sekcija. Transportsistēmu vadīšana un gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija. (vad. I.Blumbergs)

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

  Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Dr. sc. ing. I. Arandas

  Konferences organizācijas komitejas locekļi:
Dr. sc. ing. D. Ulanovs
Dr. sc. ing. N. Sidenko
Dr.
sc. ing. I. Blumbergs

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. A. Melnis

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr.sc.ing. I.Petuhovs
Mg.oec. S.Šeļgovs
Dr.sc.ing. M.Bogomolovs

KONFERENCES PUBLIKĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikācijas iesniegšanas termiņš
Publikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu, krievu vai angļu valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām elektroniskā formā (iesniedz līdz 2016. gada 09. maijam sūtot uz e-pastu library@rai.lv).

Prasības publikācijas noformēšanai

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piem.: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, All Caps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā publikācijas valoda un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt, Normal)

  Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisa malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce teksta ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavas avotu Nr. un vēlams lpp. Nr. pievienotājā sarakstā, piem. [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā noradītājā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management: a Cross- Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007) [tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

  KONFERENCES PROGRAMMA

  09:00-09:30   Reģistrācija  
  09:30-10:00   Konferences atklāšana un plenārsēde  
  10:00-12:00   Darbs paralēlajās sekcijās