RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2024 - 2025

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    jūlijs 2024    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Jaunumu arhīvs

Jūlijs 2024 (1)
Jūnijs 2024 (1)
Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

17. STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

”Starptautiskie transporta pakalpojumi un gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija”

2017. gada 26. aprīlis

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar veikto pētījumu rezultātiem starptautisko pārvadājumu jomā: aktuālajām problēmām un tendencēm transporta vadībā, organizācijā un loģistikas plānošanā, gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā, dažādu transporta tehnoloģiju veidu aktuālajiem drošības jautājumiem.

Konferences mērķis
Diskusija par transporta organizācijas, vadības un transporta nozares attīstības perspektīvām.

Konferences tematika
1. Stratēģiskās vadības un transporta loģistikas attīstības problēmas
2. Starptautisko pārvadājumu plānošana un organizēšana
3. Transporta uzņēmuma inovatīvā un finansiāli – saimnieciskā darbība
4. Risku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu īstenošanā
5. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas procesu modelēšana
6. Cilvēciskā faktora problēmas aviācijas drošības nodrošinājumā
7. Aviokompāniju darbības analīze un metožu izstrāde to efektivitātes paaugstināšanai
8. Tehnoloģiju pilnveidošana elektronisko iekārtu apkalpošanā
9. Transporta procesu vadības sistēmas

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijās:
1. sekcija. Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (vad. I. Petuhovs, I. Blumbergs)
2. sekcija. Stratēģiskā vadība un inovācijas transportā (vad. A. Skvorcovs, T. Mišāne)
3. sekcija. Loģistikas vadības un administrēšanas problēmu analīze (vad. M. Bogomolovs, M. Plise)

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Mg. oec. A. Skvorcovs

Konferences organizācijas komitejas locekļi:
D. Ulanovs, I. Blumbergs, I. Kreituse, I. Geža

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. A. Melnis

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr.sc.ing. I. Petuhovs
Dr.sc.ing. S. Negrejeva
Mg. iur. I. Voronoviča
Mg. oec. A. Tiļļa
Mg. oec. T. Mišāne

KONFERENCES PUBLIKĀCIJU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikāciju iesniegšanas termiņš
Publikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu, krievu vai angļu valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām elektroniskā formā iesniedz līdz 2017. gada 25. aprīlim, sūtot uz e-pastu

Prasības publikāciju noformēšanai

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piemēram: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, AllCaps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā latviešu vai krievu valodā un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt,Normal).

Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisās malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce tekstā ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavās literatūras avota Nr. un vēlams lappuses Nr. pievienotājā sarakstā, piem., [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā norādītajā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management А cross - Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160.
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007)[tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

KONFERENCES PROGRAMMA

  09:00-09:30   Reģistrācija  
  09:30-10:00   Konferences atklāšana un plenārsēde  
  10:00-12:00   Darbs paralēlajās sekcijās