RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    augusts 2022    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

19. STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

”Transporta loģistikas sistēmu vadība un gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija”

2018. gada 8. maijs

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar izstrādāto pētījumu rezultātiem starptautiskā transporta pakalpojumu jomā – problēmām un tendencēm starptautisko pārvadājumu vadīšanā, organizēšanā, loģistikas plānošanā, dažādu transporta tehnoloģiju veidu aktuāliem drošības jautājumiem.

Konferences mērķis
Pieredzes apmaiņa transporta loģistikas sistēmu vadības un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas zinātniski praktisko pētījumu jomā.

Konferences tematika
1. Stratēģiskās vadības un transporta loģistikas attīstības problēmas
2. Starptautisko pārvadājumu plānošana un organizēšana
3. Transporta uzņēmuma inovatīvā un finansiāli – saimnieciskā darbība
4. Risku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu  īstenošanā
5. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas procesu modelēšana
6. Cilvēciskā faktora problēmas aviācijas drošības nodrošinājumā
7. Aviokompāniju darbības analīze un metožu izstrāde to efektivitātes paaugstināšanai
8. Vides problēmas transporta tehnikas vadībā un ekspluatācijā

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijās:
1. sekcija. Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (vad. S. Orehovs, S. Šeļgovs)
2. sekcija. Stratēģiskā vadīšana, inovācijas un transports (vad. I. Blumbergs, T. Andrejeva)
3. sekcija. Loģistikas vadības un administrēšanas problēmu analīze (vad. S. Negrejeva, I. Petuhovs)

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. D. Ulanovs

Konferences organizācijas komitejas locekļi:
I. Blumbergs, I. Kreituse, I. Geža

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. A. Melnis

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr.sc.ing. I. Petuhovs
Dr.sc.ing. S. Negrejeva
Mg. iur. I. Voronoviča
Mg. oec. A. Tiļļa
Mg. oec. M. Pliss

KONFERENCES PUBLIKĀCIJU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikāciju iesniegšanas termiņš
PPublikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu, krievu vai angļu valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām elektroniskā formā (iesniedz līdz 2018. gada 7. maijam sūtot uz e-pastu library@rai.lv)

Prasības publikāciju noformēšanai

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piemēram: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, AllCaps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā latviešu vai krievu valodā un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt,Normal).

Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisās malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce tekstā ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavās literatūras avota Nr. un vēlams lappuses Nr. pievienotājā sarakstā, piem., [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā norādītajā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management А cross - Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160.
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007)[tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

KONFERENCES PROGRAMMA

  09:00-09:30   Reģistrācija  
  09:30-10:00   Konferences atklāšana un plenārsēde  
  10:00-12:00   Darbs paralēlajās sekcijās