RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    Decembris 2022    »
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu loģistika”
Iegūstamais grāds : Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā

Iegūstamā kvalifikācija : Loģistikas struktūrvienības vadītājs
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Akreditācijas termiņš: 2023.g. 8. maijs, Akreditācijas lapa Nr. 43
Studiju maksa

     
Akreditācijas termiņš:
2023.g. 8. maijs, Akreditācijas lapa Nr. 43
  Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu loģistika"   Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu loģistika"  
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programma
"Starptautisko pārvadājumu loģistika”
Studiju programmas struktūra un saturs
Nr. p.k. Studiju kursi Apjoms, kredītpunktos
Vispārizglītojošie studiju kursi
1 Augstākā matemātika 4
2 Politoloģija un socioloģija 2
3 Filozofija un kulturoloģija 2
4 Svešvaloda (angļu) 6
5 Lietvedība un lietišķā korespondence 2
6 Civilā aizsardzība 1
7 Tiesību pamati 3
  KOPĀ 20
Nozares teorētiskie pamatkursi
8 Ekonomiskā statistika 2
9 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2
10 Kvantitatīvās metodes ekonomikā 2
11 Makroekonomika 2
12 Mikroekonomika 3
13 Mārketings transportā 4
14 Informācijas tehnoloģijas 2
15 Ievads specialitātē 2
16 Uzņēmējdarbības pamati 3
17 Menedžments transportā 4
18 Firmas ekonomika 2
19 Transporta loģistika 4
20 Apkārtējās vides ekoloģija un ekonomika 2
21 Kvalitātes vadības pamatprincipi 2
  KOPĀ 36
Nozares profesionālās specializācijas kursi
22 Transporta ekonomika un sistēmas 5
23 Projektu vadība 2
24 Finanšu menedžments 4
25 Kravu apstrāde 2
26 Starpvalstu transporta tiesības 4
27 Transzporta mezgli un termināli 3
28 Transporta līdzekļi 2
29 Transporta ražošanas organizācija 3
30 Transporta kustības vadība un drošība 3
31 Pārvadājumu organizācija 5
32 Grāmatvedības uzskaite 2
33 Komercdarbība transportā 5
34 Transporta pavadīšana 4
35 Muitas darba organizācija
4
36 Apdrošināšana transportā 2
37 Nodokļi un nodokļu politika 2
38 Personāla vadība un pārvaldes lēmumu izstrāde
4
39 Prognozēšanas un plānošanas teorija un prakse
2
40 Loģistikas centru darbība 4
  KOPĀ 62
Izvēles kursi
41 Intensīvās angļu sarunvalodas kurss 4
42 Vadības sistēmu projektēšana un izstrāde 4
43 Starptautiskā tūrisma organizācija 2
44 CALS tehnoloģijas 2
  KOPĀ 6
Prakse
45 Prakse (organizācijas) 6
46 Prakse transporta uzņēmumā 18
  KOPĀ 24
Kvalifikācijas darbs
47 Kvalifikācijas (bakalaura) darba izstrādāšana 12
  KOPĀ 12
  Studiju programmā kopā 160
Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta mezglu un terminālu jomā, kā arī muitas darbības organizēšanā un mūsdienu loģistikas centru pārvaldībā.