RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    jūlijs 2022    »
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība”
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija:  Transporta uzņēmuma vadītājs
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Akreditācijas termiņš: 2023.g. 8. maijs, Akreditācijas lapa Nr.43
Studiju maksa

     
Akreditācijas termiņš:
2023.g. 8. maijs, Akreditācijas lapa Nr.43
  Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība"   Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība"  
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programma
"Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”
Studiju programmas struktūra un saturs
Nr. p.k. Studiju kursi Apjoms, kredītpunktos
Vispārizglītojošie studiju kursi
1 Augstākā matemātika 4
2 Politoloģija un socioloģija 2
3 Filozofija un kulturoloģija 2
4 Svešvaloda (angļu) 6
5 Lietvedība un lietišķā korespondence 2
6 Civilā aizsardzība 1
7 Tiesību pamati 3
  KOPĀ 20
Nozares teorētiskie pamatkursi
8 Ekonomiskā statistika 2
9 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2
10 Ekonomiski matemātiskā modelēšana 2
11 Makroekonomika 2
12 Mikroekonomika 3
13 Mārketings transportā 4
14 Informācijas tehnoloģijas 2
15 Ievads specialitātē 2
16 Uzņēmējdarbības pamati 3
17 Menedžments transportā 4
18 Firmas ekonomika 2
19 Latvijas tautsaimniecība un pasaules ekonomika 2
20 Transporta loģistika 4
21 Apkārtējās vides ekoloģija un ekonomika 2
22 Kvalitātes vadības pamatprincipi 2
  KOPĀ 38
Nozares profesionālās specializācijas kursi
23 Transporta ekonomika un sistēmas 5
24 Projektu vadība 2
25 Finanšu menedžments 4
26 Kravu apstrāde 2
27 Starpvalstu transporta tiesības 4
28 Transzporta mezgli un termināli 3
29 Transporta līdzekļi 2
30 Transporta ražošanas organizācija 3
31 Transporta kustības vadība un drošība 3
32 Pārvadājumu organizācija 5
33 Grāmatvedības uzskaite 2
34 Komercdarbība transportā 5
35 Apdrošināšana transportā 2
36 Inovāciju stratēģija un investīcijas 2
37 Komunikācija darījumu aprindās 2
38 Personāla vadība un pārvaldes lēmumu izstrāde 4
39 Stratēģiskās vadības pamati 4
40 Vadības sistēmu projektēšana un izstrāde 4
41 CALS tehnoloģijas 2
  KOPĀ 60
Izvēles kursi
42 Intensīvās angļu sarunvalodas kurss 4
43 Biznesa saskarsmes psiholoģija un ētika 4
44 Pasaules vēstures un kultūras pamatlīnijas 2
45 Starptautiskais mārketings 2
  KOPĀ 6
Prakse
46 Prakse (organizācijas) 6
47 Prakse transporta uzņēmumā 18
  KOPĀ 24
Kvalifikācijas darbs
48 Kvalifikācijas (bakalaura) darba izstrādāšana 12
  KOPĀ 12
  Studiju programmā kopā 160
Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa, jūras, dzelzceļa un autotransporta starptautisko transporta uzņēmumu un to atsevišķu struktūrvienību  organizācijā un vadībā.