RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2022 - 2023

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    augusts 2022    »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

16. studentu zinātniski praktiskā konference

,,Starptautiskie transporta pakalpojumi: plānošana, organizācija un vadība 

2017. gada 31. janvārī

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar izstrādāto pētījumu rezultātiem starptautiskā transporta pakalpojumu jomā – problēmām un tendencēm starptautisko pārvadājumu vadīšanā, organizēšanā, loģistikas plānošanā, dažādu transporta tehnoloģiju veidu aktuāliem drošības jautājumiem

Konferences mērķis
Veidot diskusiju par starptautiskā transporta mūsdienīgām un progresīvām organizācijas metodēm, tehnoloģijām, vadības un loģistikas pētījumu jomā. Kā arī veicināt studentu interesi par pētniecību un paplašināt komunikāciju starp studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem.

  Konferences tematika
1. Starptautisko pārvadājumu plānošana un organizēšana.
2. Stratēģiskās vadīšanas problēmas un to risinājumi pārvadājumu nozarē.
3. Risku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu realizācijā.
4. Transporta uzņēmuma inovatīva darbība.
5. Transporta uzņēmuma finansiāli - saimnieciskā darbība.
6. Transporta plūsmu modelēšana.
7. Transporta uzņēmuma attīstības stratēģija.
8. Transporta procesu vadības sistēmas.

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijas:
1. sekcija. Transporta uzņēmuma ekonomika, vadība. (vad. S.Šeļgovs, I.Blumbergs)
2. sekcija. Stratēģiskā vadīšana un inovācijas transportā. (vad. A. Skvorcovs, T. Mišāne)
3. sekcija. Loģistikas administrēšana un pārvalde (vad. M. Bogomolovs, I. Petuhovs)

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

  Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Mg. oec. A. Skvorcovs

  Konferences organizācijas komitejas locekļi:
D. Ulanovs,  I. Blumbergs, I. Kreituse, I. Geža.

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. A. Melnis

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr.sc.ing. I.Petuhovs
Dr.sc.ing. S.Negrejeva
Mg.iur. I. Voronoviča
Mg.oec. A.Tilla

Mg.oec. T.Mišāne 

KONFERENCES PUBLIKĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikācijas iesniegšanas termiņš
Publikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu, krievu vai angļu valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām elektroniskā formā (iesniedz līdz 2017. gada 30. janvārim sūtot uz e-pastu library@rai.lv).

Prasības publikācijas noformēšanai

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piem.: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, All Caps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā publikācijas valoda un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt, Normal)

  Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisa malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce teksta ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavas avotu Nr. un vēlams lpp. Nr. pievienotājā sarakstā, piem. [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā noradītājā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management A Cross- Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007) [tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

  KONFERENCES PROGRAMMA

  09:00-09:30   Reģistrācija  
  09:30-10:00   Konferences atklāšana un plenārsēde  
  10:00-12:00   Darbs paralēlajās sekcijās