RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2023 - 2024

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    june 2024    »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Jaunumu arhīvs

Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)
Janvāris 2024 (6)
Decembris 2023 (10)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

28. STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

"Inženierzinātne. Transporta loģistika. Uzņēmējdarbībā un Ekonomika"

2023. gada 17. janvārī (klātienē, RAI, Mežkalna 9)

RAI organizētajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē studenti iepazīstinās konferences dalībniekus ar izstrādāto pētījumu rezultātiem starptautiskā transporta pakalpojumu jomā – problēmām un tendencēm starptautisko pārvadājumu vadīšanā, organizēšanā, loģistikas plānošanā, dažādu transporta tehnoloģiju veidu aktuāliem drošības jautājumiem. Inženierzinātnes inovācijas.

Konferences mērķis
Veidot diskusiju par gaisa kuģu, tehniskās ekspluatācijas, inženieriekārtu un loģistikas pētījumu inovatīvu un perspektīvu vadības metožu pielietošanu starptautisko pārvadājumu jomā.

Konferences tematika
1. Starptautisko pārvadājumu plānošanas un organizēšanas perspektīvas metodes.
2. Stratēģiskās vadīšanas problēmas un to risinājumi pārvadājumu nozarē.
3. Transporta uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas veidi (vietējā un starptautiskajā tirgū).
4. Transporta uzņēmuma inovatīvā darbība loģistikā.
5. Loģistikas attīstības perspektīva.
6. Globālā transporta loģistikas sistēma starptautiskajā biznesā.
7. Transporta plūsmu modelēšana.
8. Transporta procesu vadības sistēmas.
9. Risku vadība transporta uzņēmuma attīstības projektu realizācijā.
10. Transporta uzņēmuma finansiāli – saimnieciskā darbība.
11. Lidaparātu konstrukcija un drošums.
12. Lidojumu drošība un cilvēka faktors aviācijā.
13. Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija.
14. Lidaparātu konstrukcija un perspektīvie materiāli.
15. Lidaparātu konstrukciju attīstības tendences.
16. Ūdeņraža dzinēju izmantošanas perspektīvu analīze.
17. Attīstības tendences inovatīvām gaisa satiksmes vadības tehnoloģijām.
18. Tieša ūdeņraža sadedzināšana aerodzinējos.
19. Vairāku MW degvielas elementu piedziņas sistēma ar ūdeņradi darbināmiem gaisa kuģiem.
20. Gaisa kuģu arhitektūras un tehnoloģiju integrācija gaisa kuģu koncepcijām, sākot no reģionāliem līdz neliela un vidēja diapazona..

Konferences darbs tiks organizēts šādās sekcijās:
1. sekcija. Transports. Loģistika. (vad. K. Savenkovs, I. Petuhovs).
2. sekcija. Mehānika. Elektronika (vad. V. Reiskarts, K. Načvaļs).

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs:
Dr. comp. sc. V. Reiskarts

Konferences organizācijas komitejas locekļi:
Dr. oec. K. Savenkovs
I. Geža

Konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs:
Dr.sc.ing. D. Ulanovs

Zinātniskās komitejas locekļi:
Dr.oec. K. Savenkovs
Dr. comp.sc. V. Reiskarts
Dr. sc. ing. K. Nečvaļs
Dr. sc. ing. I. Petuhovs

KONFERENCES PUBLIKĀCIJU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Publikāciju iesniegšanas termiņš
Publikāciju (2-3 lappušu apjomā) latviešu vai angļu (krievu) valodā, noformētu atbilstoši izvirzītajām prasībām, elektroniskā formā iesniedz līdz 2023. gada 14. janvārim, augšupielādējot mapē (publikācijas iesniegšana)

kā arī iesūtot uz libray@rai.lv Word formātā

PRASĪBAS PUBLIKĀCIJU NOFORMĒŠANAI

Publikācijas struktūra:
• Autora un līdzautora vārds, uzvārds (12pt, Bold), piemēram: Jānis Bērziņš, Pēteris Kalniņš (zinātniskais vadītājs)
• Iesniedzēja institūcija (12 pt, Normal),
• Publikācijas virsraksts (14pt, Bold, AllCaps),
• Kopsavilkums 200 zīmju apjomā latviešu vai krievu valodā un angļu valodā (12 pt, Italic),
• Publikācijas teksts: ievads, darba mērķis, materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi (12pt, Normal),
• Literatūras saraksts (10pt,Normal).

Noformējuma prasības: publikācijas apjoms 2 līdz 3 lpp. Publikācija tiek sagatavota A4 formātā, izvietojot vienā kolonnā un ievērojot šādus parametrus: attālums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisa malas – 2,5 cm, teksta redaktors – World, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindām – 1. Katra rindkopa sākas ar 1,5 cm, atkāpi. Lappuses, tabulas, zīmējumi u. c. tiek numurēti. Tabulu, diagrammu, zīmējumu numerācijas (arābu cipariem) atsauce teksta ir obligāta. Atsauces tekstā norāda, ierakstot kvadrāta iekavas avotu Nr. un vēlams lpp. Nr. pievienotājā sarakstā, piem. [1;15 lpp.]

Literatūras avoti literatūras sarakstā tiek numurēti atbilstoši secībai, kādā tie iekļauti publikācijas tekstā. Literatūras avoti noformējami precīzi paraugā norādītājā kārtībā, norādāma avota lappuse vai lappuses, kuras publikācijas autors izmantojis. Ja autors nav izmantojis konkrētu citātu, tad norāda avota kopējo lappušu skaitu. Literatūras sarakstā minami tikai tie avoti, uz kuriem publikācijas autors ir atsaucies publikācijas tekstā.

Paraugs:
1. Dimmock C., Walker A. (2000) Developing Comparative and International Educational Leadership and Management А cross - Cultural Model. School Leadership and Management (20), p. 143-160.
2. Encyclopaedia of Educational Technology (1998) Helms S., Schneider r., (Eds) Berlin: De Gryter, 800 p.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007./2013. gadam.(2007)[tiešsaiste] Ministru kabineta 2007. gada 23. februāra rīkojums Nr. 111. [skatīts 12.12.2013.] Pieejams: http://www.izm.gov.lv/Dokumenti/IZM_130207_Muzizgl_politikas_pamatnost_2007-2013.doc

 KONFERENCES PROGRAMMA

  10:55   Reģistrācija  
  11:00-14:00   Darbs paralēlajās sekcijās  
  14:00-14:20   Pārtraukums  
  14:20-16:00   Darbs paralēlajās sekcijās