RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

Konference - 2021

EAD - RAI

Sertifikāts

Administratīvi metodiskā sanāksme

 

9. oktobrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notika ikgadējā vadības, pasniedzēju, administrācijas un studentu pašpārvaldes locekļu administratīvi metodiskā sanāksme.
Konventa priekšsēdētājs un vecākais viceprezidents M. Karoļs dalībniekus informēja par 2019./20. mācību gada akadēmiskajiem, administratīvajiem un finansiālajiem rezultātiem. Tika apstiprināti institūta attīstības un darba plāni 2020./21. gadam. M. Karoļs sanāksmes dalībniekus iepazīstināja arī ar jaunajiem darbiniekiem un to amata pienākumiem.
Senāta priekšsēdētājs D. Ulanovs klātesošajiem prezentēja RAI Senāta darbības koncepciju.
Galvenie mācību darba nosacījumi tika atspoguļoti studiju prorektora K. Savenkova ziņojumā.
Institūta rektors A. Melnis savā prezentācijā runāja par studiju programmu akreditāciju, kā arī mērķiem un uzdevumiem tās īstenošanai.
Par uzņemšanas komisijas darbības rezultātiem sanāksmes dalībniekus informēja dekāna vietniece A.Tiļļa.
Ikgadējai administratīvi metodiskajai sanāksmei ir būtiska loma institūta turpmākajā attīstībā, izaugsmē un darbības pilnveidošanā mācību un zinātniskajā jomā
.